SYSTEMCONSULT

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu

 

 Ing. Ivo Machačka, CSc.

    Bartolomějská 89-9O, CZ-530 02 Pardubice, Czech Republic , IČO 11133767    

● E-mail:   system.consult@tiscali.cz                      info@systemconsult.cz

Tel.  603 336 685,  from abroad / vom Ausland: 00-420-603 336 685

Objednávky: system.consult@tiscali.cz    Kompletní nabídka: www.systemconsult.cz

  

                                                                                                                                           Poslední úprava: 16. 3. 2017

 

Prohlubovací školení  v oblasti práce osádek a tachografů

pro lektory ŠS a AŠ, vedoucí doprav a dispečery,  školy a státní orgány

PARDUBICE Čtvrtek 20. 4. 2017,  Středa 17. 5. 2017   9.30 – 13.00 h

KARLOVY  VARY    Čtvrtek 8. 6. 2017                       11.30 – 15.00  h

                                                                                   viz dále

 

 Součástí školení je i nová příručka: Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny, 8. vydání

                                                                                                                      viz dále

 

CD a příručky pro školEní řidičů

 

 

 

 

                       viz dále

poradíme ZDARMA při přestupku Řidiče V ČR nebo v CIZINĚ

Pro dopravce, firmy s vlastní dopravou i OSVČ

Kontrola vašeho řidiče v ČR nebo v cizině s výsledkem pokutový výměr, kauce, nebo správní řízení.

Kontrola ve vašem podniku v ČR s výsledkem správní řízení.

Seznamte nás s případem. Navrhneme vám zdarma, jak postupovat s cílem co nejnižší újmy.

 Technické INFORMACE pro dopravce, řidiče, lektory atd.

viz  INFO

TECHNICKÉ INFORMACE
z oblasti práce osádek a tachografů

Tachografové předpisy EU ke stažení

Jaké CD a pomůcky se používají pro jaké školení

atd.

 

AUTOMOBILOVÉ SLOVNÍKY

 

Slovníky a překlady pro silniční dopravu a automobilovou techniku

 

DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE, kteří se chtějí domluvit anglicky

Česko anglický/ anglicko-český
slovník a dopravní rádce pro řidiče ve Velké Británii

Obsahuje i pravidla silničního provozu Velké Británie

Prémie při nákupu příruček a CD

 

 

NOVé „nařízení do kabiny“  říjen 2016

Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny, 8. vydání

 

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            8. rozšířené vydání

Tuto příručku využije každý:

- řidič velkého vozidla,

- dopravce,

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy zpracovávající přestupky,

- kontrolní orgán v oblasti pracovních

  režimů řidičů a dodržování pracovní  doby.

 Cena Kč 230/výtisk

Cena je stejná jako u 7. vydání, rozsah knihy je o 20 stran větší

 

 

Počet

Cena Kč za 1výtisk

1 výtisk

230

5 výtisků

210

10 výtisků

200

20 výtisků

190

30 výtisků

180

 

Co je např. nové v Nařízení do kabiny 8. vydání proti 7. vydání:

- Rozšířený výklad tachografových předpisů 561, 165, AETR a dalších)

- Výklad dokumentu TRACE a Pokynů EK č. 7 a č. 8

- Prováděcí nařízení EU pro inteligentní tachograf (začne se zavádět od března 2019)
- Dodržování pravidel pracovní doby řidičů v návaznosti na pravidla nařízení 561
- Používání režimu OUT OF SCOPE
v praxi
- Tabulka „Shrnutí pravidel nařízení 561“ pro usnadnění práce řidičů
- Kontrola týdenních odpočinků ve Francii.
- Německo-český slovník přestupků a pokut pro porozumění postihům v Německu.

 

Příručka je určena řidičům velkých vozidel.
Pro autoškoly, dopravce, dispečery a  řidiče je publikace rukovětí pro jejich práci.
Svým obsahem i praktickými pokyny je vhodnou pomůckou pro vedoucí doprav, dispečery, učitele školicích středisek, odborné školy a státní orgány.

Řidiči malých vozidel (do 3,5 t a do 9 osob včetně řidiče), speciálních vozidel a řidiči, kteří pracují podle výjimek nařízení 561, najdou pravidla své činnosti v kap. 11.

 

PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ 2017

pro lektory školicích středisek,

ved. pracovníky firem s vlastní dopravou, dispečery dopravních firem a státní orgány

Téma: Nařízení 561 a 165 a další související nařízení EU.

           Inteligentní tachograf

           Pokyny 7 a 8 a TRACE (Vysvětlení N 561 Evropské
            komise
(výklad dle nového CD T+P Systemconsultu)
           Dopady na práci řidičů a používání tacho-

           grafů (výklad dle nového CD AR3 Systemconsultu)

           Opravy českého překladu nařízení 561 a další.

  

PARDUBICE

Místo: Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 20. 4. 2017

9.30 – 13.00  hodin

PARDUBICE

Místo: Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Středa 17. 5. 2017

9.30 – 13.00  hodin

KARLOVY  VARY

Místo: SOŠ stavební – pension Hestia

Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary - Drahovice

Čtvrtek 8. 6. 2017

11.30 – 15.00  hodin

Školení odborných pracovníků a řidičů ve Vašem podniku
nebo ve školicím středisku řidičů.

Podle Vašich potřeb

 

Z obsahu školení

 

I.  Nařízení  EU 165/2014 pro práci osádek a tachografy

     Výrazné změny v tachografových předpisech od roku 2015 a 2016:

     Užitečné změny v N 561 pro dopravce od března 2015.

     Inteligentní tachograf od března 2019.

 

 II. NOVINKY Z EU

  Pokyny Direktorátu pro dopravu EK č. 7 a č. 8 (2015)

    Materiál EK – TRACE:

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách 

 

III. Nová fakta z oblasti práce osádek

      Interpretace předpisů N 165 a N 561

     Jak používat režim OUT OF SCOPE

      Jak používat „Potvrzení o činnostech“

     Pracovní doba v dopravě  

     Tachografy – poslední vývoj

     Zpracování případů z praxe – jak mají řidiči a dopravní firmy postupovat

 

IV.  Pravidla přeprav podle výjimek z nařízení 561 (článek 3 a čl.

   13 nařízení EU 561/2006), přeprava malými vozidly a přeprava
  podle nařízení vlády č. 168/2002

      Které přepravy spadají pod tuto výjimku

      Konkrétní pravidla jimiž se tyto přepravy řídí

 

Odpovědi na dotazy z praxe

- Jak sladit max. týdenní dobu řízení 56 h  a max. týdenní

   pracovní dobu 48 h.

- Práce v noci pro velká vozidla / malá vozidla / OSVČ.

- Jak lze využívat přesčasy.

- Potvrzení o činnostech se v řadě případů nemusí nepoužívat,

   ale je třeba je použít v případech …    atd.

 

 

ÚČAST NA ŠKOLENÍ JE NUTNO OBJEDNAT předem
co nejdříve (učebna má jen 16 míst)

emailem na adresu:   system.consult@tiscali.cz    info: 603 336 685

Cena školení Kč 900 – je nutno uhradit před konáním kurzu

Cena zahrnuje i příručku:

 Nařízení 561, 165., AETR a české předpisy do kabiny, 8. vydání 2016    v ceně Kč 230

Účastník kurzu si může na místě vybrat zdarma jednu publikaci:

1.  Anglicko-český slovník. Automobily,silniční vozidla v ceně Kč 270 nebo

2.  Česko-anglický slovník. Automobily,motorová vozidla v ceně Kč 200 nebo

3.  Česko-anglický a anglicko-český slovník a dopravní rádce pro řidiče

(obsahuje i pravidla silničního provozu a dopravní značky V. Británie)
                                                                                                            
 v ceně Kč 240

Zašleme Vám fakturu pro platbu předem.

Při každém školení prodej publikací a CD.

Nové CD Systemconsultu 2016:

-  CD T+P  (Kč 300)

-  CD AR3 (Kč 400)

Kompletní soubor 10 CD prof. Jergla pro zapracování do Vašich materiálů pro školení (plný CD - 400 MB dat a obrázků):

   Stav leden 2015, Kč 1000.

 

Pro nákup CD je potřeba přinést potvrzené Obchodní podmínky

.          viz    http://www.systemconsult.cz/obchodnipodminky.doc

 

     ==============================================================

 

 

  

SEZNAM VŠECH produktů a ceny

                                                                                      viz objednavka

 

Jednotlivé produkty můžete objednat pomocí emailové zprávy.

Pro objednání více produktů použijte, prosím, formulář objednávky.

Stáhněte si objednávku, vyplňte ji, prosím, a zašlete emailem ve tvaru souboru .xls (nikoliv .xlsx) jako přílohu na adresu    system.consult@tiscali.cz

 

Při objednávání CD je zapotřebí stáhnout,vyplnit a zaslat rovněž 0bchodní podmínky.

 

 


 

PRODUKTY SYSTEMCONSULTU.

PUBLIKACE

 

SYSTEMCONSULT

Rukověť lektora školicího střediska, dopravce a řidiče

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Jak na to

6. vydání

2016

 

Příručka pro učitele skupiny C,
lektory profesního školení ,
pro vedoucí doprav
a pro každého řidiče skupiny C
(obsah odpovídá disku CD LS).

(48 stran)

 

Cena Kč 100

Množstevní slevy:

5 ks    90 Kč(ks

10 a více ks  80 Kč/ks

 

Příručka prof. Jergla

Bezpečná přeprava nákladů

Učebnice – jak postupovat při zajištění nákladu pro přepravu

(2 díly, 76 stran).                       

Vydání 2015


Cena Kč 140

Množstevní slevy:

5 ks    130 Kč(ks

10 a více ks  120 Kč/ks

 

Pro výuku zajištění nákladů:

Souprava pro výpočet přivázání nákladu

   

Dodávka zahrnuje:

- Disk Dolezych

- Úhloměr

- Zajišťování nákladů – Základy    (brožura –  vydání 2016)

                                                                                                                       Cena Kč 295/ks  

 

 

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF.  

Příručka uživatele

Příručka zaměřená jako učebnice pro řidiče a ostatní uživatele tachografu.

Publikace pro řidiče, učitele autoškol, dopravce, vedoucí doprav a dispečery                       Celkem 125 stran                                                     viz  Popis publikace

 

Kč 220/1ks

MNOŽSTEVNÍ slevy:

5 a více ks       Kč 210

10 a více  ks    Kč 200

 

 

 

Publikace pro každého dopravce a vedoucího dopravy,  učitele AŠ
a lektora školicího střediska
 

Ing. Jiří Březina.

PŘEHLED PŘEDPISŮ v silniční nákladní dopravě

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem

 Připravuje se nové vydání

jaro 2017

 

 


DISKY - CD   NOVINKY 2016

 

 

                                                                                                                      Cena CD  Kč 400

 


 

 

 CD AR3 navazuje na CD AP - Kurs Práce osádek.

CD pojednává problémy, které vzešly z praxe v posledních ca 3 letech a nejsou v CD AP zpracovány.

Soubor PDF. CD se prohlíží pomocí programu Acrobat Reader. CD je možné prohlížet jako knihu (listovat po stránkách), nebo lze pomocí funkce Hledej vyhledat požadovaný termín nebo slovní spojení (elektronické vyhledávání).

Pro práci s CD je k dispozici praktický návod.

Přes 200 stran A4, celkem více než 650 zodpovězených dotazů a problémů.

 

Příklad problémů zpracovaných v CD AR 3:

Jakými předpisy se konkrétní přeprava řídí?

Bezpečnostní přestávka a přestávka na jídlo a oddech

Denní pracovní doba – jak se počítá

Doba pohotovosti – kdy není pohotovost pracovní dobou a kdy může být

Doba řízení. Co se do doby řízení počítá

Doprava na vlastní účet / pro vlastní potřeby

Povinnost vybavení tachografem

Pracovní doba řidiče

Přerušení řízení a využití této doby

Přestávka v řízení

Tachograf není vyžadován

Týdenní doba odpočinku. Jak přesně spočítat dobu zahájení odpočinku?

Týdenní doba odpočinku. Dva v jednom týdnu?

Kdy týdenní doba odpočinku a kdy volno?

Potvrzení o činnostech. Jak se různé činnosti řidiče zařadí do možností 14-19 „potvrzení“. Jak se zaznamenají delší časové úseky?

 


 

 

CD T+P

Vysvětlení tří důležitých materiálů Evropské komise:

TRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizované­ho prosazování při silničních kontrolách

 

Dokument TRACE vypracovala skupina Transport Regulators Align Control Enforcement spolu s dalšími organizacemi v silniční dopravě a sdruženími kontrolorů s cílem stanovit výklad některých málo jasných nebo složitých částí nařízení EU č. 561/2006 tak, aby tyto někdy komplikované situace, které přináší praxe, byly v různých zemích EU vykládány stejně a aby se postupovalo pokud možno shodně i při kontrolách na silnici a vyhodnocování přestupků zjištěných při těchto kontrolách.

 

Vypracování dokumentu spolufinancovala a zaštítila Evropská Komise, takže pro praxi kontrolorů a tedy i dopravců a řidičů mají ustanovení tohoto dokumentu závazný popř. doporučující charakter. Proto je žádoucí se s tímto materiálem seznámit a řídit se jím.

 

Text materiálu TRACE doporučený editorem jako zvlášť důležitý je označen modrým tiskem. Výklad a doplnění přidaná editorem jsou označena zeleným tiskem.

 

POKYN Č. 7

Význam slov „každých 24 hodin“

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

 

Předmět pokynu: Význam slov „každých 24 hodin“

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, jak má řidič postupovat, pokud se mu nepodaří vykonat denní odpočinek v časovém úseku 24 hodin.

 

POKYN Č. 8

Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

Článek: Čl. 29 nařízení (EU) č. 165/2014 (článek 16 zrušeného nařízení č. 3821/85) a čl. 13 bod 3 dohody AETR

Předmět pokynu: Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, za jakých okolností může řidič řídit velké vozidlo bez karty řidiče.

                                                                                        Cena CD Kč 300

 

 

 

DALŠÍ DISKY pro práci osádek
a tachografy

 

CD AP -  PRÁCE OSÁDEK pro školení řidičů - 2015

 (Nařízení 561, AETR atd.) · Prezentace v Powerpointu s hlasovým výkladem. Lze ovládat ručně nebo spustit a běží samostatně.  · Kompletní kurs pro vstupní školení a základní kurs pro pravidelné (roční) školení.  · TESTY - kompletní a minimální · Pracovní doba v dopravě, která nepodléhá nařízení 561  · Pravidlo jedné minuty  ·    

Včetně CD 165                                                                                                                    Kč 900

 

CD 3  DIGITÁLNÍ TACHOGRAF. Příručka uživatele na CD   Elektronická verze oblíbené knihy,  185 stran  a dále  Principy práce a předpisy EU pro digitální tachograf.   Předpisy EU, které definují digitální tachograf.     Soubory PDF.

Samotný CD 3  Kč 300.
CD 3 a příručka: CD 3 (300 Kč) + příručka Digitální tachograf (220 Kč)= celkem Kč 400   Ušetříte Kč 120

 

CD UT 3  Řidič a tachograf                     (autor prof. Jergl)

Práce s analogovým a digitálním tachografem. Vyhodnocování kotoučů a karet řidiče.

Tento CD navazuje na CD3 (Digitální tachograf) Systemconsultu.

Prezentace v PowerPointu 102 stran a Příručka v PDF 77 stran.

                                                                                                         300

 

 

 Paket „Práce osádek 2CD+1“           (1=  1 příručka)

CD (AP+ AR3)  včetně příručky Nařízení 561 do kabiny 8. vyd. (Kč 230).   Celkem Kč 1 300.

Jednotlivě: 900+400+230 = 1530 Kč

     Ušetříte Kč 230  proti nákupu jednotlivých CD a příručky !

  

Paket „Práce osádek a digitální tachograf 3CD+2“                                                                 (2=  2příručky)

CD (AP+ AR3 + CD 3) včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny (230 Kč) a  Digitální tachograf (220 Kč).                          Celkem Kč 1 600. 

Jednotlivě: 900+400+300+230 +220 = 2050

   Ušetříte Kč 450 proti nákupu jednotlivých CD a příruček !

 

 

NABÍDKA  KOMPLET všech 5 CD pro práci osádek a tachografy

 KOMPLET 5 CD+2        novinky 2016 na bílém pozadí
(CD AP + CD AR3 + CD3 + CD T+P + CD UT3)  včetně CD 165
a včetně příruček Nařízení do kabiny a Digitální tachograf

 Celkem Kč 2100  

 Jednotlivě: 900+400+300 + 300 + 300 + 230 + 220 = 2 700 Kč

   Ušetříte Kč 600  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

DISKY SYSTEMCONSULTU -  OSTATNÍ

 

 

CD 165 

Tachografové nařízení 165/2014 s výkladem (nahrazuje N 3821/85, mění N 561/2006 a zavádí inteligentní tachograf od března 2019)     Cena Kč 300

 

 CD W. Vážení vozidel

Pomůcka lektora školicího střediska a dopravce.                 Cena Kč 300

 

 

CD LS.  Zajištění nákladů.  Jak na to

Názorný výklad problematiky zajištění nákladů pro výuku řidičů skupiny C a pro školení řidičů                                            Cena Kč 300

(Obsah CD odpovídá příručce:Zajištění nákladu. Jak na to.)

 

NABÍDKA  

PAKET TŘI CD  (CD165 + CD W + CD LS)  

 Celkem Kč 600  

Jednotlivě“ 300+300+300=900 Kč.     Ušetříte Kč 300  proti nákupu jednotlivě.

 CD prof. Jergla:

 

CD prof. Jergla:

- Všechny CD jsou aktualizovány pro rok 2015

- Všechny CD obsahují powerpointovou prezentaci a příručku PDF.

- Soubory nejsou zamknuté, lze z nich vybírat části a zařadit si je do svých vlastních materiálů

Stav souborů – leden 2015.

 

Doporučujeme pořídit všech 10 CD prof Jergla najednou jako: „Komplet 10 CD prof. Jergla“.

Komplet zahrnuje: CD VM1–VM6, CD UT1. UT2, UT3, UT 456

Cena 10 CD při nákupu jednotlivě: 5x300 + 1000 + 800 + 4x300 = 4 500 Kč

Cena Kompletu činí Kč 2 900 pro zájemce, který dosud nemá CD prof. Jergla ani SYSTEMCONSULTU.

Cena Kompletu je Kč 1000 pro dřívější uživatele CD prof. Jergla nebo SYSTEMCONSULTU.

Obsah Kompletu 10 CD prof. Jergla:

ŘADA VM

CD  VM1

Přeprava nákladů, normy ČSN a EN a mez. předpisy              Kč 300

 

CD  VM2     

Školení řidičů-referentských vozidel a vozidel do 3,5 t          Kč 300

 

CD  VM3       

Školení řidičů vozidel nad 3,5 t                                       Kč 300

 

CD  VM4        

Psychologie řidiče a bezpečnost provozu                                 Kč 300

 

CD  VM5    Zajištění nákladu – Bezpečná přeprava nákladů     + příručka „ Bezpečná přeprava nákladů                Cena    Kč 1 000

 

CD  VM6    Školení řidičů referentských vozidle (do 3,5)
                                                                                                         
    Kč 300

 

  ŘADA UT

CD č. UT1                                 Prezentace Powerpoint a příručka PDF

Učební texty pro přípravu řidičů "C", "C+E" a "D"                                Kč 800

 

CD č. UT2                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Okénko do kantorské paměti"  CD pro přípravu učitelů AŠ.      Kč 300

 

 

CD č. UT3                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Řidič a tachografy. Práce s analogovým tachografem a digitálním tachografem                                                                .         Kč 300

 

CD UT 456 obsahuje tři CD:

        UT 4 Technické silniční kontroly

        UT 5  Obsluha a bezpečnost práce s jeřáby, pracovními stroji, traktory,

                  zemědělskými stroji a motorovými dopravními vozíky

        UT 6 Obsluha a bezpečnost práce s traktory a zemědělskými stroji

 

                                                                          CD UT 456    cena Kč 300

 

 

 

===============================================

 

Tři CD Systemconsultu pro předmět „Zahraniční předpisy“

 

 

CD 4+příručka:  Neznámé   Dopravní značky evropských zemí .. Vyobrazení a popis celkem 900 dopravních značek neznámých nebo méně známých pro české řidiče. Prezentace v Power Pointu. V ceně je i příručka "Dopravní značky evropských zemí" v ceně Kč 180.                                                               Celkem Kč 400

 

CD 5/1. Jak se jezdí v Evropě - střed

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči České republice.     1. Země:  A, B, CH, D, GB a PL. 2. Omezení rychlostí v Evropě.  Celkem 28 zemí  (ve tvaru PDF).                                                         Kč 300

 

CD 5/2: Jak se jezdí v Evropě – východ.

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči ČR.

Země: RUS, UA, BY, MD, LT, LV, EST, RO, BG                        Kč 300

 

 

Tři CD: Paket „Jak se jezdí v Evropě“

CD 4 + CD [5/1+5/2])  včetně příručky  Dopravní značky evropských zemí (v ceně Kč 180).             Celkem Kč 800.

    Ušetříte Kč 200  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

CD 1   Systemconsultu:                                   stav 2014

Pro učitele všech AŠ – A, B, C, D, E a pro pracovníky doprav

 

 CD 1.  Kde to najdu v předpisech. 

Prohledávač zákonů pro AŠ a silniční dopravu

Umožňuje hledat v předpisech. Zadá se hledané slovo nebo slovní spojení a program najde, ve kterém zákoně/vyhlášce se toto slovo nachází, ukáže číslo paragrafu a zároveň zobrazí příslušný text.

                                                                                      Kč 200

 

 

 

 

================== Konec přehledu produktů ==========

 

 

   K čemu se použijí DISKY A publikace SYSTEMCONSULTu

      

Novinky 2016 jsou označeny červeně.

 Pro autoškoly všech skupin: A, B, C, D, E.
Pro dopravní firmy, pro závodovou dopravu

CD 1
Kde to najdu v předpisech

  

Kompletní výbava pro vstupní školení a pro pravidelné školení řidičů

 

CD

Příručky

Základní paket

Komplet 10 CD prof. Jergla

 

Pravidla práce osádek a tachografy

CD AP, CD AR3,

CD 3,
CD UT3,

CD 165

CD T+P

Nařízení 561 do kabiny 8.vydání

Digitální tachograf

Vážení vozidel

CD W

 

Zajištění nákladů

CD VM 5

CD LS

Bezpečná přeprava nákladů,

Souprava pro zajištění nákladů,

Zajištění nákladů – Jak na to

Mezinárodní předpisy – pravidla silničního provozu v cizině

CD 4, CD 5/1, CD 5/2

Dopravní značky evropských zemí

 

 

Pro výuku řidičů skupin C, D, C+E a D+E

CD UT1

CD UT 456

 

Pro přípravu učitele autoškoly

CD VM4, CD UT2

 


 

  


 

 

POPIS OSTATNÍCH PRODUKTŮ

 

 

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizovávání CD

 

 

 

 

 

 

=================================

 PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ  V KRAJSKÝCH MĚSTECH 

 

 

Prohlubovací školení a výuka práce s novými CD pro: lektory školicích středisek, dopravce, dispečery a vedoucí doprav

(viz výše – na začátku této domovské stránky)

 

 

 

 

 

=================================

 

 

Rozšiřovací školení „NA MÍRU“ pro specialisty

(po konzultaci s Vámi - podle Vašich potřeb)

ve Vaší firmě

 

 

 

 

URČENO:

a) pro řidiče, dopravce a dispečery dopravních firem a vedoucí

    doprav

b) pro lektory školicích středisek a učitele autoškol

c) pro řidiče-dopravce (OSVČ)

d) pro státní orgány

1. PRAVIDLA PRÁCE OsÁDEK.
Pracovní režimy řidičů užitkových automobilů. Zkušenosti z praxe a odpovědi na problémy.

 

2. DIGITÁLNí tachograf  a jak se pracuje s tímto záznamovým zařízením           

 

3. Pracovní doba v silniční dopravě – rozdíly mezi velkými vozidly (nad 3,5 t) a malými vozidly. Jakými předpisy se řídí různá vozidla / různé přepravy

 

4. ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

  Povinnosti řidiče a dopravce při přepravě nákladů. Postupy, jak rychle spočítat správné upevnění nákladu.

 

5. Předpisy EU   a jejich uplatnění v legislativě ČR.

 

6. Prezentace a výuka nových CD SYSTEMCONSULTU
Jak se tyto CD a příručky používají při školení řidičů

 

Z našeho kursu si účastník odnese nejen znalosti, ale i příručky a další pomůcky.

 

 

 

Školení uspořádáme ve Vaší firmě i v sobotu.

Cena za školení stejná jako u školení v Pardubicích, podle počtu účastníků i nižší.

 

 

 

=================================

 

 

 

K čemu slouží POMŮCKY PRO ŠKOLENÍ A ZDOKO­NALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

                                                                                          viz  INFO

 

 

 

 

 

 

=================================================

 

 

=================================

 

 

DOPORUČUJEME:

 

 

CVB SOFTCAR Ostrava

Činnosti Ing. Jiřího Březiny pro vedoucí doprav

„INFORMATIKA“  a  „Přehled předpisů“

Přesné a aktuální informace o silniční nákladní dopravě v ČR.

 

 

 

 

Modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy

KSH-Data, s.r.o.

 

 

=================================

 

 

Služba zdarma 

Odpovíme na Váš dotaz z oboru pracovních režimů řidičů a tachografů zaslaný na adresu:   system.consult@tiscali.cz                                                                            

 

 

 

Služba zdarma pro případ postihu řidiče v zahraničí.

Dopravci a firmy se závodovou dopravou:

Pokud budou podklady v němčině, angličtině nebo francouzštině, vyhodnotíme Vaši situaci a doporučíme Vám další postup.

Kontakt 603 336 685