SYSTEMCONSULT

Beratung: Güter- und Personenbeförderung
auf der Straße in Tschechien

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu

Consultancy: Road freight transport and passenger transport in the Czech Republic

 

 Ing. Ivo Machačka, CSc.

    Bartolomějská 89-9O, CZ-530 02 Pardubice, Czech Republic , IČ 11133767    

● E-mail:   system.consult@tiscali.cz                      info@systemconsult.cz

Tel.  603 336 685,  from abroad / vom Ausland: 00-420-603 336 685

Objednávky zašlete, prosím, pomocí emailové zprávy na adresu:      system.consult@tiscali.cz

Formulář objednávky – seznam všech produktů:     http://www.systemconsult.cz/objednavka.xls

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizování CD

 

Školení nových nařízení

561 a 165

Přijímáme objednávky na školení na srpen až září - viz dále.

 

Brzy vyjde nová příručka:

„Nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014 v roce 2020“

 

                                                                                                                                          Datum: 11. 7. 2020

 

 

CD  a
příručky pro
školEní řidičů

 

 

 

 

 

poradíme ZDARMA při přestupku Řidiče V ČR nebo v CIZINĚ

Pro dopravce, firmy s vlastní dopravou i OSVČ

Kontrola vašeho řidiče v ČR nebo v cizině s výsledkem pokutový výměr, kauce, nebo správní řízení.

Kontrola ve vašem podniku v ČR s výsledkem správní řízení.

Seznamte nás s případem. Navrhneme vám zdarma, jak postupovat s cílem co nejnižší újmy.

 Technické INFORMACE pro dopravce, řidiče, lektory atd.

 

TECHNICKÉ INFORMACE
z oblasti práce osádek a tachografů

Tachografové předpisy EU

Jaké CD a pomůcky se používají pro jaké školení  atd.

 

AUTOMOBILOVÉ SLOVNÍKY

 

Slovníky pro automobilovou techniku a silniční dopravu

 

DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE, kteří se chtějí domluvit anglicky

Česko anglický/ anglicko-český
slovník a dopravní rádce pro řidiče ve Velké Británii
a pro řidiče, co se domlouvají anglicky.

Obsahuje i pravidla silničního provozu a dopravní značky Velké Británie.

Beratung für Güter- und Personentransport auf der Straße in Tschechien (kostenslos)

Anfragen:

system.consult@tiscali.cz

 

Consultancy in the freight and passenger traffic on the roads in Czechia (for free)

Questions:

system.consult@tiscali.cz

 

 

 

===========================================================================================

NOVÁ NAŘÍZENÍ 561/2006 a 165/2014 v roce 2020

Dne 9. července 2020 schválil Evropský parlament „Balíček mobility“ na němž se v EU pracovalo několik let.

 

Balíček mobility mj. obsahuje:

a.- Nařízení měnící přístup na trh silniční dopravy(N 1071/ 2009, N 1072/2009)

b.- Směrnici stanovující pravidla vysílání pracovníků

c.- Nařízení měnící N 561/2006 a N 165/2014

Toto nařízení (ad c) mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů.

 

Pro lektory školicích středisek, pro dopravce a pro řidiče máme připravenu k vydání brožuru

„Nová nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014 v roce 2020“.

Čekáme pouze na zveřejnění nařízení (ad c) v Úředním věstníku EU.

Do 30 dní po tomto zveřejnění začneme tuto brožuru dodávat.

 

Rovněž zahajujeme školení nového nařízení – viz dále. Přijímáme objednávky.

 

 

 

Prohlubovací školení  v oblasti práce osádek a tachografů

v roce 2020

pro lektory ŠS a AŠ, vedoucí doprav a dispečery, školy a státní orgány

Téma:  „Silniční balíček EU“ a změny nařízení 561/206 a nařízení 165/2014. Inteligentní tachograf - stav 2020.

Změny v předpisech a zkušenosti z praxe v zemích EU a v ČR v posledních 2 letech.

 

V novém prohlubovacím školení probíráme:

- Výklad změn N 561 a N 165 v EP podle schváleného silničního balíčku 2020

- nové smart (inteligentní) tachografy od 15. června 2019

- vysvětlení problémů z praxe v roce 2018-2020

- nový materiál Systemconsultu - bulletin 2018 /2019 a další.

 

PARDUBICE

Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 27.srpna 2020            9.30 – 13.00  hodin

Přijímáme objednávky.

Znojmo

Autoškola Chládek

Lužická 2433/14, Znojmo

Středa 2. září 2020                   10.00 – 14.00 hodin

Přijímáme objednávky.

Brno

ÚMČ města Brna, Brno-Kníničky

(Úřad městské části Kníničky)

Nová 92/11,  635 00  Brno   www.kninicky.eu

Úterý  8. září 2020                    10.00 – 14.00  hodin

Přijímáme objednávky.

PARDUBICE

Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 24. září 2020                9.30 – 13.00  hodin

Přijímáme objednávky.

 

 

Nová publikace srpen 2020:

Tato publikace bude k dispozici 30 dní po zveřejnění příslušného nařízení v Úředním věstníku EU.

Předpoklad: srpen 2020. Přijímáme objednávky.

 

Nová nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014 v roce 2020

A: Knižní publikace:

 

B: Tato publikace bude dodávána rovněž na CD.

 

 

Publikaci využijí pro přípravu na nová nařízení :

- lektoři autoškol a školicích
   středisek

- dopravci

- kontrolní orgány

- řidiči velkých vozidel

- vedoucí tachografových dílen

- kontrolní orgány

- odborné školy atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 stran

Kč 130

množstevní slevy

 

Základní příručKA pracovních režimů řidičů:

 

  Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny,

8. vydání   

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            8. rozšířené vydání

Tuto příručku využije každý:

- řidič velkého vozidla,

- dopravce,

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy zpracovávající přestupky,

- kontrolní orgán v oblasti pracovních

  režimů řidičů a dodržování pracovní  doby.

 

Cena publikace Kč 320.

 

 

 

Užitečná publikace

pro každého učitele AŠ a lektora školicího střediska, pro každého dopravce a vedoucího dopravy

Ing. Jiří Březina.

PŘEHLED PŘEDPISŮ v silniční nákladní dopravě

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem

 

Publikace je stále platná. Součástí dodávky je aktualizační list se změnami k datu
únor 2020.

 

Kč 150

 

 

 

 

 

 

 

Jak najít SYSTEMCONSULT:  http://www.systemconsult.cz/jaknajitsystemconsult.doc    http://www.systemconsult.cz/jaknajitsystemconsult.pdf

 

 

 

 

  

SEZNAM VŠECH produktů a ceny

                                                                                      viz objednavka

 

Jednotlivé produkty můžete objednat pomocí emailové zprávy.

Pro objednání více produktů použijte, prosím, formulář objednávky.

Stáhněte si objednávku, vyplňte ji, prosím, a zašlete emailem ve tvaru souboru .xls (nikoliv .xlsx) jako přílohu na adresu    system.consult@tiscali.cz

 

Při objednávání CD je zapotřebí stáhnout,vyplnit a zaslat rovněž 0bchodní podmínky.

 

 

 

 

JAK SI VYBRAT Z PŘÍRUČEK a CD SYSTEMCONSULTu

 

 

 

 

 

 

 

 

en

           

PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ

pro učitele autoškol, lektory školicích středisek, dopravce a státní orgány podle vývoje předpisů za poslední ca 2 roky a změny, které přináší „Silniční balíček“.

 

Hlavní témata:

“Silniční balíček EU“ v roce 2020 a jeho dopady na práci řidičů a dopravců.

 

Změny nařízení 561/200 a nařízení 165/2014, které výrazně ovlivní činnosti řidičů a dopravců v roce 2020

Dopady na práci řidičů a používání tachografů (výklad dle nového CD Připravované změny  Systemconsultu) 

Inteligentní (Smart) tachograf od června 2019

Další témata:        

           Rozbor obtížných prvků Nařízení 561 a 165.

           Pokyny 7 a 8 a TRACE (Vysvětlení N 561 Evropské
            komise
(výklad dle nového CD T+P Systemconsultu)

           Režim OUT v praxi (výklad dle CD Systemconsultu)
           Zákaz běžného týdenního odpočinku ve vozidle v zemích EU

           Stahování dat z karty řidiče a z tachografu – jak postupovat při
               občasném použití karty nebo občasném použití vozidla
               s tachografem

            Pravidla práce s vozidly podle čl. 3 nařízení 561/2006

            Pravidla práce s vozidly zvláštního užití (speciální vozidla, pracovní
                plošiny atd.)

            Pravidla práce s vozidly ve výjimce podle čl. 13 nařízení
                   561/2006

            Přeprava malými vozidly, provoz speciálních vozidel a přeprava podle nařízení vlády
                 č. 168/2002

           Odpovědi na dotazy z praxe, např.

- Jak sladit max. týdenní dobu řízení 56 h  a max. týdenní

   pracovní dobu 48 h.

- Práce v noci pro velká vozidla / malá vozidla / OSVČ.

- Jak využívat přesčasy. Přesčasy ve dne a přesčasy v noci.

- Délka směny v noční době.

- Potvrzení o činnostech se v řadě případů nemusí nepoužívat,

   ale je třeba je použít v případech …           atd.

 

 

ÚČAST NA ŠKOLENÍ JE NUTNO OBJEDNAT předem
co nejdříve (učebna má omezený počet míst)

emailem na adresu:   system.consult@tiscali.cz    info: 603 336 685

Cena školení Kč 1000 – je nutno uhradit před konáním kurzu

Cena zahrnuje příručku:

- Nařízení 561 a 165 v roce 2020  nebo

- Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě – vydání 2018  -
       autor Ing. Jiří Březina + aktualizace ke dni 1.3.2020

Zašleme Vám fakturu pro platbu předem.

 

Při každém školení prodej publikací a CD, např.

Nový CD 2018:

- CD SND. Silniční nákladní doprava v EU a její pravidla

                                                                            (Kč 300) 

Další CD (nové v r. 2017):

-  CD T+P  - Výukový materiál EK TRACE + Pokyny 7 a 8 – (Kč 200)

-  CD AR3  Práce osádek - příručka lektora (Kč 300)

-  CD Připravované změny N561 a N165 a režim OUT OF SCOPE (Kč 200)

Kompletní soubor 10 CD prof. Jergla pro zapracování do Vašich materiálů pro školení ( více než 1000 stran, plný CD - 400 MB dat a obrázků):  Kč 300. 

CD vytvořen v lednu 2015,  ale více než 98 % informací je trvale platných.

 

Pro nákup CD je potřeba přinést potvrzené Obchodní podmínky

.          viz    http://www.systemconsult.cz/obchodnipodminky.doc

 

 

Školení odborných pracovníků a řidičů ve Vašem podniku
nebo ve školicím středisku řidičů.

Podle Vašich potřeb

     ==============================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizování CD

 

 


 

PRODUKTY SYSTEMCONSULTU.

PUBLIKACE

 

SYSTEMCONSULT

Rukověť lektora školicího střediska, dopravce a řidiče

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Jak na to

9. vydání

2019

 

Příručka pro učitele skupiny C,
lektory profesního školení ,
pro vedoucí doprav
a pro každého řidiče skupiny C
(obsah odpovídá disku CD LS).

(48 stran)

 

Cena Kč 140

Množstevní slevy:

5  ks a více  120 Kč(ks

 

 

Pro výuku zajištění nákladů:

Souprava pro výpočet přivázání nákladu

   

Dodávka zahrnuje:

- Disk Dolezych

- Úhloměr

- Zajišťování nákladů – Základy    (brožura –  vydání 2018)

                                                                                                                       Cena Kč 295/ks  

 

 

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF.  

Příručka uživatele

Příručka zaměřená jako učebnice pro řidiče a ostatní uživatele tachografu.

Publikace pro řidiče, učitele autoškol, dopravce, vedoucí doprav a dispečery                       Celkem 125 stran                                                     viz  Popis publikace

 

Kč 220/1ks

MNOŽSTEVNÍ slevy:

5 a více ks       Kč 210

10 a více  ks    Kč 200

 

 

 


CD NOVINKY

 

Nový CD 2019:

CD SND. Silniční nákladní doprava v EU a její pravidla                                                                 (Kč 300)

Výklad základních předpisů EU a mezinárodních smluv, jimiž se řídí doprava v Evropské unii (a tedy i v ČR)

Co potřebuje lektor školicího střediska nebo dopravce vědět o těchto předpisech

 

 


 CD OUT OF (pro lektory a učitele AŠ)

 

Režim OUT OF SCOPE v praxi.

CD Kč 150

Jak používat režim OUT OF SCOPE v praxi 
 (popis činností a formuláře na evidenci práce v režimu OUT OF SCOPE)

 

Pro autoškoly a překladatele:

Pravidla siLničního provozu v ostatních zemích Evropy

 

originální předpisy následujících zemí (knižní vydání, v jazycích těchto zemí):

A, CH, D, DK, F, FIN, FL, GB, GR, H, HR, I, IRL, L, N, NL, P, PL, RUS, S, SLO, USA, SAE (Emirates)

Cena všech publikací 23 zemí dohromady celkem Kč 1 500. Jednotlivé země 100-200 Kč.

Vyberte si konkrétní zemi a zašleme Vám seznam publikací pro tuto zemi.

 

Ukázka publikací:

 

 

 


DVA NOVÉ CD 2018

 

 

                                                                                                                      Cena CD  Kč 200

 


 

 

 CD AR3 navazuje na CD AP - Kurs Práce osádek.

CD pojednává problémy, které vzešly z praxe v posledních ca 3 letech a nejsou v CD AP zpracovány.

Soubor PDF. CD se prohlíží pomocí programu Acrobat Reader. CD je možné prohlížet jako knihu (listovat po stránkách), nebo lze pomocí funkce Hledej vyhledat požadovaný termín nebo slovní spojení (elektronické vyhledávání).

Pro práci s CD je k dispozici praktický návod.

Přes 200 stran A4, celkem více než 650 zodpovězených dotazů a problémů.

 

Příklad problémů zpracovaných v CD AR 3:

Jakými předpisy se konkrétní přeprava řídí?

Bezpečnostní přestávka a přestávka na jídlo a oddech

Denní pracovní doba – jak se počítá

Doba pohotovosti – kdy není pohotovost pracovní dobou a kdy může být

Doba řízení. Co se do doby řízení počítá

Doprava na vlastní účet / pro vlastní potřeby

Povinnost vybavení tachografem

Pracovní doba řidiče

Přerušení řízení a využití této doby

Přestávka v řízení

Tachograf není vyžadován

Týdenní doba odpočinku. Jak přesně spočítat dobu zahájení odpočinku?

Týdenní doba odpočinku. Dva v jednom týdnu?

Kdy týdenní doba odpočinku a kdy volno?

Potvrzení o činnostech. Jak se různé činnosti řidiče zařadí do možností 14-19 „potvrzení“. Jak se zaznamenají delší časové úseky?

 


 

 

CD T+P

Vysvětlení tří důležitých materiálů Evropské komise:

TRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizované­ho prosazování při silničních kontrolách

 

Dokument TRACE vypracovala skupina Transport Regulators Align Control Enforcement spolu s dalšími organizacemi v silniční dopravě a sdruženími kontrolorů s cílem stanovit výklad některých málo jasných nebo složitých částí nařízení EU č. 561/2006 tak, aby tyto někdy komplikované situace, které přináší praxe, byly v různých zemích EU vykládány stejně a aby se postupovalo pokud možno shodně i při kontrolách na silnici a vyhodnocování přestupků zjištěných při těchto kontrolách.

 

Vypracování dokumentu spolufinancovala a zaštítila Evropská Komise, takže pro praxi kontrolorů a tedy i dopravců a řidičů mají ustanovení tohoto dokumentu závazný popř. doporučující charakter. Proto je žádoucí se s tímto materiálem seznámit a řídit se jím.

 

Text materiálu TRACE doporučený editorem jako zvlášť důležitý je označen modrým tiskem. Výklad a doplnění přidaná editorem jsou označena zeleným tiskem.

 

POKYN Č. 7

Význam slov „každých 24 hodin“

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

 

Předmět pokynu: Význam slov „každých 24 hodin“

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, jak má řidič postupovat, pokud se mu nepodaří vykonat denní odpočinek v časovém úseku 24 hodin.

 

POKYN Č. 8

Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

Článek: Čl. 29 nařízení (EU) č. 165/2014 (článek 16 zrušeného nařízení č. 3821/85) a čl. 13 bod 3 dohody AETR

Předmět pokynu: Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, za jakých okolností může řidič řídit velké vozidlo bez karty řidiče.

                                                                                        Cena CD Kč 200

 

 

 

DALŠÍ DISKY pro práci osádek
a tachografy

 

CD AP -  PRÁCE OSÁDEK pro školení řidičů - 2015

 (Nařízení 561, AETR atd.) · Prezentace v Powerpointu s hlasovým výkladem. Lze ovládat ručně nebo spustit a běží samostatně.  · Kompletní kurs pro vstupní školení a základní kurs pro pravidelné (roční) školení.  · TESTY - kompletní a minimální · Pracovní doba v dopravě, která nepodléhá nařízení 561  · Pravidlo jedné minuty  ·    

Včetně CD 165                                                                                                                    Kč 900

 

CD 3  DIGITÁLNÍ TACHOGRAF. Příručka uživatele na CD   Elektronická verze oblíbené knihy,  185 stran  a dále  Principy práce a předpisy EU pro digitální tachograf.   Předpisy EU, které definují digitální tachograf.     Soubory PDF.

Samotný CD 3  Kč 300.
CD 3 a příručka: CD 3 (300 Kč) + příručka Digitální tachograf (220 Kč)= celkem Kč 400   Ušetříte Kč 120

 

CD UT 3  Řidič a tachograf                     (autor prof. Jergl)

Práce s analogovým a digitálním tachografem. Vyhodnocování kotoučů a karet řidiče.

Tento CD navazuje na CD3 (Digitální tachograf) Systemconsultu.

Prezentace v PowerPointu 102 stran a Příručka v PDF 77 stran.

                                                                                                         200

 

 

 Paket „Práce osádek 2CD+1“           (1=  1 příručka)

CD (AP+ AR3)  včetně příručky Nařízení 561 do kabiny 8. vyd. (Kč 230).   Celkem Kč 1 100.

Jednotlivě: 900+200+240 = 1340 Kč

     Ušetříte Kč 200  proti nákupu jednotlivých CD a příručky !

  

Paket „Práce osádek a digitální tachograf 3CD+2“                                                                 (2=  2příručky)

CD (AP+ AR3 + CD 3) včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny (260 Kč) a  Digitální tachograf (220 Kč).                          Celkem Kč 1 200. 

Jednotlivě: 900+200+300+240 +220 = 1860

   Ušetříte Kč 680 proti nákupu jednotlivých CD a příruček !

 

 

NABÍDKA  KOMPLET všech 5 CD pro práci osádek a tachografy

 KOMPLET 5 CD+2        novinky 2016 na bílém pozadí
(CD AP + CD AR3 + CD3 + CD T+P + CD UT3)  včetně CD 165
a včetně příruček Nařízení do kabiny a Digitální tachograf a Připravované změny

 Celkem Kč 1500  

 Jednotlivě: 900+200+300 + 200 + 200 + 240 + 220 + 50= 2310 Kč

   Ušetříte Kč 810  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

DISKY SYSTEMCONSULTU -  OSTATNÍ

 

 

CD 165 

Tachografové nařízení 165/2014 s výkladem (nahrazuje N 3821/85, mění N 561/2006 a zavádí inteligentní tachograf od března 2019)     Cena Kč 100

CD 165 je rovněž součástí CD AP.

 

 CD W. Vážení vozidel

Pomůcka lektora školicího střediska a dopravce.                 Cena Kč 200

 

 

CD LS.  Zajištění nákladů.  Jak na to

Názorný výklad problematiky zajištění nákladů pro výuku řidičů skupiny C a pro školení řidičů                                            Cena Kč 200

(Obsah CD odpovídá příručce:Zajištění nákladu. Jak na to.)

 

NABÍDKA  

PAKET TŘI CD  (CD165 + CD W + CD LS)  

 Celkem Kč 300  

Jednotlivě“ 100+200+200=500 Kč.     Ušetříte Kč 200  proti nákupu jednotlivě.

 CD prof. Jergla:

 

CD prof. Jergla:

- Všechny CD jsou aktualizovány pro rok 2015

- Všechny CD obsahují powerpointovou prezentaci a příručku PDF.

- Soubory nejsou zamknuté, lze z nich vybírat části a zařadit si je do svých vlastních materiálů

Stav souborů – leden 2015.

 

Doporučujeme pořídit všech 10 CD prof. Jergla najednou jako: „Komplet 10 CD prof. Jergla“.

Komplet zahrnuje: CD VM1–VM6, CD UT1. UT2, UT3, UT 456

Cena Kompletu pro autoškoly a školicí střediska je Kč 300.

Obsah Kompletu 10 CD prof. Jergla:

ŘADA VM

CD  VM1

Přeprava nákladů, normy ČSN a EN a mez. předpisy         

 

CD  VM2     

Školení řidičů-referentských vozidel a vozidel do 3,5 t    

 

CD  VM3       

Školení řidičů vozidel nad 3,5 t                    

 

CD  VM4        

Psychologie řidiče a bezpečnost provozu                    0

 

CD  VM5    Zajištění nákladu – Bezpečná přeprava nákladů   

 

CD  VM6    Školení řidičů referentských vozidle (do 3,5)
                                                                                        

 

  ŘADA UT

CD č. UT1                                Prezentace Powerpoint a příručka PDF

Učební texty pro přípravu řidičů "C", "C+E" a "D"         

 

CD č. UT2                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

"  CD pro přípravu učitelů AŠ.   

 

 

CD č. UT3                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Řidič a tachografy. Práce s analogovým tachografem a digitálním tachografem                                   jednotlivě  cena    Kč 200

 

CD UT 456 obsahuje tři CD:

        UT 4 Technické silniční kontroly

        UT 5  Obsluha a bezpečnost práce s jeřáby, pracovními stroji, traktory,

                  zemědělskými stroji a motorovými dopravními vozíky

        UT 6 Obsluha a bezpečnost práce s traktory a zemědělskými stroji

 

 

 

===============================================

 

Tři CD Systemconsultu pro předmět „Zahraniční předpisy“

 

 

CD 4+příručka:  Neznámé   Dopravní značky evropských zemí .. Vyobrazení a popis celkem 900 dopravních značek neznámých nebo méně známých pro české řidiče. Prezentace v Power Pointu. V ceně je i příručka "Dopravní značky evropských zemí" v ceně Kč 150.                                                               Celkem Kč 250

 

CD 5/1. Jak se jezdí v Evropě - střed

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči České republice.     1. Země:  A, B, CH, D, GB a PL. 2. Omezení rychlostí v Evropě.  Celkem 28 zemí  (ve tvaru PDF).                                                         Kč 150

 

CD 5/2: Jak se jezdí v Evropě – východ.

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči ČR.

Země: RUS, UA, BY, MD, LT, LV, EST, RO, BG                        Kč 150

 

 

Tři CD: Paket „Jak se jezdí v Evropě“

CD 4 + CD [5/1+5/2])  včetně příručky  Dopravní značky evropských zemí (v ceně Kč 180).             Celkem Kč 300.

    Ušetříte Kč 250  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

================== Konec přehledu produktů ==========

 

 

   K čemu se použijí DISKY A publikace SYSTEMCONSULTu

      

Novinky 2016 jsou označeny červeně.

Novinky 2017 jsou označeny žlutě.

Novinka 2018 je označena zeleně.

 

Kompletní výbava pro vstupní školení a pro pravidelné školení řidičů

 

CD

Příručky

Základní paket

Komplet 10 CD prof. Jergla

CD SND (Silniční nákladní doprava v EU)

 

Pravidla práce osádek a tachografy

CD AP, CD AR3,

CD 3,
CD UT3,

CD 165

CD T+P

CD Režim OUT OF SCOPE v praxi

- Nařízení 561 do kabiny 8.vydání

- Digitální tachograf

- Změny nařízení N 561 a N 165 v roce 2020

Vážení vozidel

CD W

 

Zajištění nákladů

CD VM 5

CD LS

-Bezpečná přeprava nákladů,

-Souprava pro zajištění nákladů,

-Zajištění nákladů – Jak na to

Mezinárodní předpisy – pravidla silničního provozu v cizině

CD 4, CD 5/1, CD 5/2

Dopravní značky evropských zemí

  

Pro výuku řidičů skupin C, D, C+E a D+E

CD SND

 

Pro přípravu učitele autoškoly

CD VM4, CD UT2

 

 

  


 

 

POPIS OSTATNÍCH PRODUKTŮ

 

 

 

 

 

 

 

=================================

 PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ  V KRAJSKÝCH MĚSTECH 

 

 

Prohlubovací školení a výuka práce s novými CD pro: lektory školicích středisek, dopravce, dispečery a vedoucí doprav

(viz výše – na začátku této domovské stránky)

 

 

 

 

 

=================================

 

 

Rozšiřovací školení „NA MÍRU“ pro specialisty

(po konzultaci s Vámi - podle Vašich potřeb)

ve Vaší firmě

 

 

 

 

URČENO:

a) pro řidiče, dopravce a dispečery dopravních firem a vedoucí

    doprav

b) pro lektory školicích středisek a učitele autoškol

c) pro řidiče-dopravce (OSVČ)

d) pro státní orgány

1. PRAVIDLA PRÁCE OsÁDEK.
Pracovní režimy řidičů užitkových automobilů. Zkušenosti z praxe a odpovědi na problémy.

 

2. DIGITÁLNí tachograf  a jak se pracuje s tímto záznamovým zařízením           

 

3. Pracovní doba v silniční dopravě – rozdíly mezi velkými vozidly (nad 3,5 t) a malými vozidly. Jakými předpisy se řídí různá vozidla / různé přepravy

 

4. ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

  Povinnosti řidiče a dopravce při přepravě nákladů. Postupy, jak rychle spočítat správné upevnění nákladu.

 

5. Předpisy EU   a jejich uplatnění v legislativě ČR.

 

6. Prezentace a výuka nových CD SYSTEMCONSULTU
Jak se tyto CD a příručky používají při školení řidičů

 

Z našeho kursu si účastník odnese nejen znalosti, ale i příručky a další pomůcky.

 

 

 

Školení uspořádáme ve Vaší firmě i v sobotu.

Cena za školení stejná jako u školení v Pardubicích, podle počtu účastníků i nižší.

 

 

 

=================================

 

 

 

K čemu slouží POMŮCKY PRO ŠKOLENÍ A ZDOKO­NALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

                                                                                          viz  INFO

 

 

 

 

 

 

=================================================

 

 

=================================

 

 

DOPORUČUJEME:

 

 

CVB SOFTCAR Ostrava

Činnosti Ing. Jiřího Březiny pro vedoucí doprav

„INFORMATIKA“  a  „Přehled předpisů“

Přesné a aktuální informace o silniční nákladní dopravě v ČR.

 

 

 

 

Modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy

KSH-Data, s.r.o.

 

 

=================================

 

 

Služba zdarma 

Odpovíme na Váš dotaz z oboru pracovních režimů řidičů a tachografů zaslaný na adresu:   system.consult@tiscali.cz                                                                            

 

 

 

Služba zdarma pro případ postihu řidiče v zahraničí.

Dopravci a firmy se závodovou dopravou:

Pokud budou podklady v němčině, angličtině nebo francouzštině, vyhodnotíme Vaši situaci a doporučíme Vám další postup.

Kontakt 603 336 685