SYSTEMCONSULT

Beratung: Güter- und Personenbeförderung auf der Straße in Tschechien

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu

Consultancy: Road freight transport and passenger transport in the Czech Republic

 

 Ing. Ivo Machačka, CSc.

    Bartolomějská 89-9O, CZ-530 02 Pardubice, Czech Republic , IČ 11133767    

● E-mail:   system.consult@tiscali.cz                      info@systemconsult.cz

Tel.  603 336 685,  from abroad / vom Ausland: 00-420-603 336 685

Objednávky zašlete, prosím, pomocí emailové zprávy na adresu:      system.consult@tiscali.cz

Formulář objednávky – seznam všech produktů:     http://www.systemconsult.cz/objednavka.xls

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizování CD

 

                                                                                                                                          Datum: 14. 10. 2019

 

 

CD  a
příručky pro
školEní řidičů

 

 

 

 

 

poradíme ZDARMA při přestupku Řidiče V ČR nebo v CIZINĚ

Pro dopravce, firmy s vlastní dopravou i OSVČ

Kontrola vašeho řidiče v ČR nebo v cizině s výsledkem pokutový výměr, kauce, nebo správní řízení.

Kontrola ve vašem podniku v ČR s výsledkem správní řízení.

Seznamte nás s případem. Navrhneme vám zdarma, jak postupovat s cílem co nejnižší újmy.

 Technické INFORMACE pro dopravce, řidiče, lektory atd.

 

TECHNICKÉ INFORMACE
z oblasti práce osádek a tachografů

Tachografové předpisy EU

Jaké CD a pomůcky se používají pro jaké školení  atd.

 

AUTOMOBILOVÉ SLOVNÍKY

 

Slovníky pro automobilovou techniku a silniční dopravu

 

DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE, kteří se chtějí domluvit anglicky

Česko anglický/ anglicko-český
slovník a dopravní rádce pro řidiče ve Velké Británii
a pro řidiče, co se domlouvají anglicky.

Obsahuje i pravidla silničního provozu a dopravní značky Velké Británie.

Beratung für Güter- und Personentransport auf der Straße in Tschechien (kostenslos)

Anfragen:

system.consult@tiscali.cz

 

Consultancy in the freight and passenger traffic on the roads in Czechia (for free)

Questions:

system.consult@tiscali.cz

 

 

 

 

Pro autoškoly a překladatele:

Pravidla siLničního provozu v ostatních zemích Evropy

 

originální předpisy následujících zemí (knižní vydání, v jazycích těchto zemí):

A, CH, D, DK, F, FIN, FL, GB, GR, H, HR, I, IRL, L, N, NL, P, PL, RUS, S, SLO, USA, SAE (Emirates)

Cena všech publikací dohromady celkem Kč 2 500.

Nebo zvolte konkrétní zemi a zašleme Vám seznam publikací pro tuto zemi a cenu.

 

Ukázka publikací:

 

 

===========================================================================================

 

 

Prohlubovací školení  v oblasti práce osádek a tachografů

 – podzim 2019

pro lektory ŠS a AŠ, vedoucí doprav a dispečery, školy a státní orgány

Téma:  „Silniční balíček EU“ (stav podzim 2019) a návrh EK pro změny nařízení 561/206 a nařízení 165/2014. Inteligentní (smart) tachograf.

Změny v předpisech a zkušenosti z praxe v zemích EU a v ČR v posledních 2 letech.

Školení bude do konce roku 2019 pouze v Pardubicích.

 

Čekáme na schválení nového nařízení 561 novým Evropským parlamentem (EP), termín schválení v EU není stále znám.

V podzimním prohlubovacím školení budeme probírat:

- stav přípravy změn N 561 a N 165 v EP (září 2019)

- nové smart (inteligentní) tachografy od 15. června 2019

- vysvětlování problémů z praxe v roce 2018-2019

- nový materiál Systemconsultu - bulletin 2018 /2019 a další.

 

PARDUBICE

Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 7. listopadu 2019    9.30 – 13.00  hodin

Čtvrtek 5. prosince 2019     9.30 – 13.00  hodin

 

                                                                       viz dále

 

Jak najít SYSTEMCONSULT:  http://www.systemconsult.cz/jaknajitsystemconsult.doc    http://www.systemconsult.cz/jaknajitsystemconsult.pdf

 

 

 

 

 

NOVÁ publikace 2018

pro každého učitele AŠ a lektora školicího střediska, pro dopravce a vedoucí dopravy

Ing. Jiří Březina.

PŘEHLED PŘEDPISŮ v silniční nákladní dopravě

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem

 Únor 2018

 

 

Kč 350

 

 

  

SEZNAM VŠECH produktů a ceny

                                                                                      viz objednavka

 

Jednotlivé produkty můžete objednat pomocí emailové zprávy.

Pro objednání více produktů použijte, prosím, formulář objednávky.

Stáhněte si objednávku, vyplňte ji, prosím, a zašlete emailem ve tvaru souboru .xls (nikoliv .xlsx) jako přílohu na adresu    system.consult@tiscali.cz

 

Při objednávání CD je zapotřebí stáhnout,vyplnit a zaslat rovněž 0bchodní podmínky.

 

 

 

 

JAK SI VYBRAT Z PŘÍRUČEK a CD SYSTEMCONSULTu

 

 

 

 

 

Základní příručKA pracovních režimů řidičů:

 

  Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny,

upravené 8. vydání (tisk 2019)   

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            8. rozšířené vydání

Tuto příručku využije každý:

- řidič velkého vozidla,

- dopravce,

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy zpracovávající přestupky,

- kontrolní orgán v oblasti pracovních

  režimů řidičů a dodržování pracovní  doby.

 Cena publikace Kč 290/výtisk

 

 

Tato publikace je stále beze zbytku platná.

 

 

 

 

 

nová publikace:

 

 

Připravované nařízení EP, které mění nařízení 561/2006
a nařízení 165/2014

 

 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady,

 kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maxi­mální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

Článek 1.  Mění nařízení 561/2006

Článek 2.  Mění nařízení 165/2014

Článek 3.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie

 

NAŘÍZENÍ 561/2006 a 165/2014

SE změnAMI dle výše uvedeného návrhu A s VÝKLADEM těchto ZMĚN a opravami původního textu

     Cena Kč 60/výtisk

     a množstevní slevy (od 10 ks Kč 50)

 

Tato nová příručka umožní spolu s existující publikací:

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            8. rozšířené vydání

 

seznámit se s chystanými změnami a včas se připravit na nová pravidla.

 

Publikaci využijí řidiči velkých vozidel, dopravci,  lektoři autoškol, vedoucí tachografových dílen,  kontrolní orgány atd.

 

 

Týdenní odpočinek v Německu. Běžná týdenní doba odpočinku ve vozidle. Zákaz běžné týdenní doby odpočinku ve vozidle.

INFORMACE dne 8. 1. 2019:

Návrh nařízení EK a Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

(viz výše brožura „Nařízení EP, kterým se mění nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014“).

Uvedené nařízení zatím není schváleno. Již bylo ale dosaženo dohody v řadě prvků.
Hledání řešení ostatních problémů „silničního balíčku“ pokračuje. Lze očekávat, že celý „silniční balíček“ (včetně změny nařízení 561 viz výše) vstoupí v platnost do konce roku 2019 nebo během zimy.

 

 

 

KompleT dvou Základních příruček pracovních režimů řidičů:

 

  Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny, 8. vydání,

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            8. rozšířené vydání

Tuto příručku využije každý:

- řidič velkého vozidla,

- dopravce,

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy zpracovávající přestupky,

- kontrolní orgán v oblasti pracovních

  režimů řidičů a dodržování pracovní  doby.

 Cena samotné publikace Kč 290/výtisk

 

 

 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady,

 kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maxi­mální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

 

 

 

 

 

 

 

Cena samotné publikace Kč 60,-

 

Cena Kč za 1 komplet (dvojice příruček)

Kč 320 (ušetříte Kč 30 proti nákupu jednotlivých příruček)

 

           

PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ

pro učitele autoškol, lektory školicích středisek, dopravce a státní orgány podle vývoje předpisů za poslední ca 2 roky a změny, které přináší „Silniční balíček“.

 

Úvodní téma:

“Silniční balíček EU“ v roce 2019 a jeho dopady na práci řidičů a dopravců.

Hlavní témata:

 

Připravované změny nařízení 561/200 a nařízení 165/2014, které výrazně ovlivní činnosti řidičů a dopravců v roce 2019

Dopady na práci řidičů a používání tachografů (výklad dle nového CD Připravované změny  Systemconsultu) 

(Nařízení je ve schvalovacím procesu v EP, účastníci obdrží brožuru)

Inteligentní tachograf od června 2019

Další témata:        

           Rozbor obtížných prvků Nařízení 561 a 165.

           Pokyny 7 a 8 a TRACE (Vysvětlení N 561 Evropské
            komise
(výklad dle nového CD T+P Systemconsultu)

           Režim OUT v praxi (výklad dle CD Systemconsultu)
           Zákaz běžného týdenního odpočinku ve vozidle v zemích EU

           Stahování dat z karty řidiče a z tachografu – jak postupovat při
               občasném použití karty nebo občasném použití vozidla
               s tachografem

            Pravidla práce s vozidly podle čl. 3 nařízení 561/2006

            Pravidla práce s vozidly zvláštního užití (speciální vozidla, pracovní
                plošiny atd.)

            Pravidla práce s vozidly ve výjimce podle čl. 13 nařízení
                   561/2006

            Přeprava malými vozidly a přeprava podle nařízení vlády
                 č. 168/2002

           Odpovědi na dotazy z praxe, např.

- Jak sladit max. týdenní dobu řízení 56 h  a max. týdenní

   pracovní dobu 48 h.

- Práce v noci pro velká vozidla / malá vozidla / OSVČ.

- Jak využívat přesčasy.

- Potvrzení o činnostech se v řadě případů nemusí nepoužívat,

   ale je třeba je použít v případech …           atd.

 

 

Školení odborných pracovníků a řidičů ve Vašem podniku
nebo ve školicím středisku řidičů.

Podle Vašich potřeb

 

ÚČAST NA ŠKOLENÍ JE NUTNO OBJEDNAT předem
co nejdříve (učebna má omezený počet míst)

emailem na adresu:   system.consult@tiscali.cz    info: 603 336 685

Cena školení Kč 1000 – je nutno uhradit před konáním kurzu

Cena zahrnuje 3 příručky:

- Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě – únor 2018  v ceně Kč 350. Autor Ing. Jiří Březina

- Připravované změny N 561°a N 165 v ceně Kč 60

nový Bulletin Systemconsultu - sešit s informacemi z praxe v EU

                                                                               (pouze pro účastníky školení)

Zašleme Vám fakturu pro platbu předem.

 

Při každém školení prodej publikací a CD, např.

Nový CD 2018:

- CD SND. Silniční nákladní doprava v EU a její pravidla

                                                                            (Kč 300) 

Další CD (nové v r. 2017):

-  CD T+P  - Výukový materiál EK TRACE + Pokyny 7 a 8 – (Kč 300)

-  CD AR3  Práce osádek - příručka lektora (Kč 400)

-  CD Připravované změny N561 a N165 a režim OUT OF SCOPE (Kč 400)

Kompletní soubor 10 CD prof. Jergla pro zapracování do Vašich materiálů pro školení (plný CD - 400 MB dat a obrázků):

   Stav leden 2015, Kč 1000.

 

Pro nákup CD je potřeba přinést potvrzené Obchodní podmínky

.          viz    http://www.systemconsult.cz/obchodnipodminky.doc

 

 

     ==============================================================

 

 

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizování CD

 

 


 

PRODUKTY SYSTEMCONSULTU.

PUBLIKACE

 

SYSTEMCONSULT

Rukověť lektora školicího střediska, dopravce a řidiče

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Jak na to

8. vydání

2018

 

Příručka pro učitele skupiny C,
lektory profesního školení ,
pro vedoucí doprav
a pro každého řidiče skupiny C
(obsah odpovídá disku CD LS).

(48 stran)

 

Cena Kč 140

Množstevní slevy:

5  ks a více  120 Kč(ks

 

 

Pro výuku zajištění nákladů:

Souprava pro výpočet přivázání nákladu

   

Dodávka zahrnuje:

- Disk Dolezych

- Úhloměr

- Zajišťování nákladů – Základy    (brožura –  vydání 2018)

                                                                                                                       Cena Kč 295/ks  

 

 

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF.  

Příručka uživatele

Příručka zaměřená jako učebnice pro řidiče a ostatní uživatele tachografu.

Publikace pro řidiče, učitele autoškol, dopravce, vedoucí doprav a dispečery                       Celkem 125 stran                                                     viz  Popis publikace

 

Kč 220/1ks

MNOŽSTEVNÍ slevy:

5 a více ks       Kč 210

10 a více  ks    Kč 200

 

 

 


CD NOVINKY

 

Nový CD 2018:

CD SND. Silniční nákladní doprava v EU a její pravidla                                                                 (Kč 300)

Výklad základních předpisů EU a mezinárodních smluv, jimiž se řídí doprava v Evropské unii (a tedy i v ČR)

Co potřebuje lektor školicího střediska nebo dopravce vědět o těchto předpisech

 

 


NOVÝ CD Změny + OUT OF (pro lektory a učitele AŠ)

 

Připravované změny nařízení N 561
   a N 165 
(prezentace PDF)

Režim OUT OF SCOPE v praxi.

CD Kč 400

1. Jak se změní N 561 a N 165 v tomto roce.

2. Jak používat režim OUT OF SCOPE v praxi 
 (popis činností a formuláře na evidenci práce v režimu OUT OF SCOPE)

 

 


DVA NOVÉ CD 2017

 

 

                                                                                                                      Cena CD  Kč 400

 


 

 

 CD AR3 navazuje na CD AP - Kurs Práce osádek.

CD pojednává problémy, které vzešly z praxe v posledních ca 3 letech a nejsou v CD AP zpracovány.

Soubor PDF. CD se prohlíží pomocí programu Acrobat Reader. CD je možné prohlížet jako knihu (listovat po stránkách), nebo lze pomocí funkce Hledej vyhledat požadovaný termín nebo slovní spojení (elektronické vyhledávání).

Pro práci s CD je k dispozici praktický návod.

Přes 200 stran A4, celkem více než 650 zodpovězených dotazů a problémů.

 

Příklad problémů zpracovaných v CD AR 3:

Jakými předpisy se konkrétní přeprava řídí?

Bezpečnostní přestávka a přestávka na jídlo a oddech

Denní pracovní doba – jak se počítá

Doba pohotovosti – kdy není pohotovost pracovní dobou a kdy může být

Doba řízení. Co se do doby řízení počítá

Doprava na vlastní účet / pro vlastní potřeby

Povinnost vybavení tachografem

Pracovní doba řidiče

Přerušení řízení a využití této doby

Přestávka v řízení

Tachograf není vyžadován

Týdenní doba odpočinku. Jak přesně spočítat dobu zahájení odpočinku?

Týdenní doba odpočinku. Dva v jednom týdnu?

Kdy týdenní doba odpočinku a kdy volno?

Potvrzení o činnostech. Jak se různé činnosti řidiče zařadí do možností 14-19 „potvrzení“. Jak se zaznamenají delší časové úseky?

 


 

 

CD T+P

Vysvětlení tří důležitých materiálů Evropské komise:

TRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizované­ho prosazování při silničních kontrolách

 

Dokument TRACE vypracovala skupina Transport Regulators Align Control Enforcement spolu s dalšími organizacemi v silniční dopravě a sdruženími kontrolorů s cílem stanovit výklad některých málo jasných nebo složitých částí nařízení EU č. 561/2006 tak, aby tyto někdy komplikované situace, které přináší praxe, byly v různých zemích EU vykládány stejně a aby se postupovalo pokud možno shodně i při kontrolách na silnici a vyhodnocování přestupků zjištěných při těchto kontrolách.

 

Vypracování dokumentu spolufinancovala a zaštítila Evropská Komise, takže pro praxi kontrolorů a tedy i dopravců a řidičů mají ustanovení tohoto dokumentu závazný popř. doporučující charakter. Proto je žádoucí se s tímto materiálem seznámit a řídit se jím.

 

Text materiálu TRACE doporučený editorem jako zvlášť důležitý je označen modrým tiskem. Výklad a doplnění přidaná editorem jsou označena zeleným tiskem.

 

POKYN Č. 7

Význam slov „každých 24 hodin“

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

 

Předmět pokynu: Význam slov „každých 24 hodin“

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, jak má řidič postupovat, pokud se mu nepodaří vykonat denní odpočinek v časovém úseku 24 hodin.

 

POKYN Č. 8

Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE SILNIČNÍ DOPRAVY nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2006/22/ES, nařízení (EU) č. 165/2014

Článek: Čl. 29 nařízení (EU) č. 165/2014 (článek 16 zrušeného nařízení č. 3821/85) a čl. 13 bod 3 dohody AETR

Předmět pokynu: Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče

Obsah CD:

Je podrobně vysvětleno, za jakých okolností může řidič řídit velké vozidlo bez karty řidiče.

                                                                                        Cena CD Kč 300

 

 

 

DALŠÍ DISKY pro práci osádek
a tachografy

 

CD AP -  PRÁCE OSÁDEK pro školení řidičů - 2015

 (Nařízení 561, AETR atd.) · Prezentace v Powerpointu s hlasovým výkladem. Lze ovládat ručně nebo spustit a běží samostatně.  · Kompletní kurs pro vstupní školení a základní kurs pro pravidelné (roční) školení.  · TESTY - kompletní a minimální · Pracovní doba v dopravě, která nepodléhá nařízení 561  · Pravidlo jedné minuty  ·    

Včetně CD 165                                                                                                                    Kč 900

 

CD 3  DIGITÁLNÍ TACHOGRAF. Příručka uživatele na CD   Elektronická verze oblíbené knihy,  185 stran  a dále  Principy práce a předpisy EU pro digitální tachograf.   Předpisy EU, které definují digitální tachograf.     Soubory PDF.

Samotný CD 3  Kč 300.
CD 3 a příručka: CD 3 (300 Kč) + příručka Digitální tachograf (220 Kč)= celkem Kč 400   Ušetříte Kč 120

 

CD UT 3  Řidič a tachograf                     (autor prof. Jergl)

Práce s analogovým a digitálním tachografem. Vyhodnocování kotoučů a karet řidiče.

Tento CD navazuje na CD3 (Digitální tachograf) Systemconsultu.

Prezentace v PowerPointu 102 stran a Příručka v PDF 77 stran.

                                                                                                         300

 

 

 Paket „Práce osádek 2CD+1“           (1=  1 příručka)

CD (AP+ AR3)  včetně příručky Nařízení 561 do kabiny 8. vyd. (Kč 230).   Celkem Kč 1 300.

Jednotlivě: 900+400+260 = 1560 Kč

     Ušetříte Kč 260  proti nákupu jednotlivých CD a příručky !

  

Paket „Práce osádek a digitální tachograf 3CD+2“                                                                 (2=  2příručky)

CD (AP+ AR3 + CD 3) včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny (260 Kč) a  Digitální tachograf (220 Kč).                          Celkem Kč 1 600. 

Jednotlivě: 900+400+300+260 +220 = 2080

   Ušetříte Kč 480 proti nákupu jednotlivých CD a příruček !

 

 

NABÍDKA  KOMPLET všech 5 CD pro práci osádek a tachografy

 KOMPLET 5 CD+2        novinky 2016 na bílém pozadí
(CD AP + CD AR3 + CD3 + CD T+P + CD UT3)  včetně CD 165
a včetně příruček Nařízení do kabiny a Digitální tachograf

 Celkem Kč 2100  

 Jednotlivě: 900+400+300 + 300 + 300 + 260 + 220 = 2 680 Kč

   Ušetříte Kč 580  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

DISKY SYSTEMCONSULTU -  OSTATNÍ

 

 

CD 165 

Tachografové nařízení 165/2014 s výkladem (nahrazuje N 3821/85, mění N 561/2006 a zavádí inteligentní tachograf od března 2019)     Cena Kč 300

CD 165 je rovněž součástí CD AP.

 

 CD W. Vážení vozidel

Pomůcka lektora školicího střediska a dopravce.                 Cena Kč 300

 

 

CD LS.  Zajištění nákladů.  Jak na to

Názorný výklad problematiky zajištění nákladů pro výuku řidičů skupiny C a pro školení řidičů                                            Cena Kč 300

(Obsah CD odpovídá příručce:Zajištění nákladu. Jak na to.)

 

NABÍDKA  

PAKET TŘI CD  (CD165 + CD W + CD LS)  

 Celkem Kč 600  

Jednotlivě“ 300+300+300=900 Kč.     Ušetříte Kč 300  proti nákupu jednotlivě.

 CD prof. Jergla:

 

CD prof. Jergla:

- Všechny CD jsou aktualizovány pro rok 2015

- Všechny CD obsahují powerpointovou prezentaci a příručku PDF.

- Soubory nejsou zamknuté, lze z nich vybírat části a zařadit si je do svých vlastních materiálů

Stav souborů – leden 2015.

 

Doporučujeme pořídit všech 10 CD prof. Jergla najednou jako: „Komplet 10 CD prof. Jergla“.

Komplet zahrnuje: CD VM1–VM6, CD UT1. UT2, UT3, UT 456

Cena 10 CD při nákupu jednotlivě: 5x300 + 1000 + 800 + 4x300 = 4 500 Kč

Cena Kompletu pro autoškoly a školicí střediska je Kč 1000.

Obsah Kompletu 10 CD prof. Jergla:

ŘADA VM

CD  VM1

Přeprava nákladů, normy ČSN a EN a mez. předpisy              Kč 300

 

CD  VM2     

Školení řidičů-referentských vozidel a vozidel do 3,5 t          Kč 300

 

CD  VM3       

Školení řidičů vozidel nad 3,5 t                                                  Kč 300

 

CD  VM4        

Psychologie řidiče a bezpečnost provozu                                 Kč 300

 

CD  VM5    Zajištění nákladu – Bezpečná přeprava nákladů   
 Cena    Kč 1 000

 

CD  VM6    Školení řidičů referentských vozidle (do 3,5)
                                                                                                         
    Kč 300

 

  ŘADA UT

CD č. UT1                                 Prezentace Powerpoint a příručka PDF

Učební texty pro přípravu řidičů "C", "C+E" a "D"                                Kč 800

 

CD č. UT2                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Okénko do kantorské paměti"  CD pro přípravu učitelů AŠ.      Kč 300

 

 

CD č. UT3                                  Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Řidič a tachografy. Práce s analogovým tachografem a digitálním tachografem                                                                .         Kč 300

 

CD UT 456 obsahuje tři CD:

        UT 4 Technické silniční kontroly

        UT 5  Obsluha a bezpečnost práce s jeřáby, pracovními stroji, traktory,

                  zemědělskými stroji a motorovými dopravními vozíky

        UT 6 Obsluha a bezpečnost práce s traktory a zemědělskými stroji

 

                                                                          CD UT 456    cena Kč 300

 

 

 

===============================================

 

Tři CD Systemconsultu pro předmět „Zahraniční předpisy“

 

 

CD 4+příručka:  Neznámé   Dopravní značky evropských zemí .. Vyobrazení a popis celkem 900 dopravních značek neznámých nebo méně známých pro české řidiče. Prezentace v Power Pointu. V ceně je i příručka "Dopravní značky evropských zemí" v ceně Kč 180.                                                               Celkem Kč 400

 

CD 5/1. Jak se jezdí v Evropě - střed

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči České republice.     1. Země:  A, B, CH, D, GB a PL. 2. Omezení rychlostí v Evropě.  Celkem 28 zemí  (ve tvaru PDF).                                                         Kč 300

 

CD 5/2: Jak se jezdí v Evropě – východ.

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči ČR.

Země: RUS, UA, BY, MD, LT, LV, EST, RO, BG                        Kč 300

 

 

Tři CD: Paket „Jak se jezdí v Evropě“

CD 4 + CD [5/1+5/2])  včetně příručky  Dopravní značky evropských zemí (v ceně Kč 180).             Celkem Kč 800.

    Ušetříte Kč 200  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

================== Konec přehledu produktů ==========

 

 

   K čemu se použijí DISKY A publikace SYSTEMCONSULTu

      

Novinky 2016 jsou označeny červeně.

Novinky 2017 jsou označeny žlutě.

Novinka 2018 je označena zeleně.

 

Kompletní výbava pro vstupní školení a pro pravidelné školení řidičů

 

CD

Příručky

Základní paket

Komplet 10 CD prof. Jergla

CD SND (Silniční nákladní doprava v EU)

 

Pravidla práce osádek a tachografy

CD AP, CD AR3,

CD 3,
CD UT3,

CD 165

CD T+P

CD Připravované změny nařízení N 561 a N 165 a  Režim OUT OF SCOPE v praxi

- Nařízení 561 do kabiny 8.vydání

- Digitální tachograf

- Připravované změny nařízení N 561 a N 165

Vážení vozidel

CD W

 

Zajištění nákladů

CD VM 5

CD LS

-Bezpečná přeprava nákladů,

-Souprava pro zajištění nákladů,

-Zajištění nákladů – Jak na to

Mezinárodní předpisy – pravidla silničního provozu v cizině

CD 4, CD 5/1, CD 5/2

Dopravní značky evropských zemí

 

 

Pro výuku řidičů skupin C, D, C+E a D+E

CD UT1

CD UT 456

 

Pro přípravu učitele autoškoly

CD VM4, CD UT2

 


 

  


 

 

POPIS OSTATNÍCH PRODUKTŮ

 

 

 

 

 

 

 

=================================

 PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ  V KRAJSKÝCH MĚSTECH 

 

 

Prohlubovací školení a výuka práce s novými CD pro: lektory školicích středisek, dopravce, dispečery a vedoucí doprav

(viz výše – na začátku této domovské stránky)

 

 

 

 

 

=================================

 

 

Rozšiřovací školení „NA MÍRU“ pro specialisty

(po konzultaci s Vámi - podle Vašich potřeb)

ve Vaší firmě

 

 

 

 

URČENO:

a) pro řidiče, dopravce a dispečery dopravních firem a vedoucí

    doprav

b) pro lektory školicích středisek a učitele autoškol

c) pro řidiče-dopravce (OSVČ)

d) pro státní orgány

1. PRAVIDLA PRÁCE OsÁDEK.
Pracovní režimy řidičů užitkových automobilů. Zkušenosti z praxe a odpovědi na problémy.

 

2. DIGITÁLNí tachograf  a jak se pracuje s tímto záznamovým zařízením           

 

3. Pracovní doba v silniční dopravě – rozdíly mezi velkými vozidly (nad 3,5 t) a malými vozidly. Jakými předpisy se řídí různá vozidla / různé přepravy

 

4. ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

  Povinnosti řidiče a dopravce při přepravě nákladů. Postupy, jak rychle spočítat správné upevnění nákladu.

 

5. Předpisy EU   a jejich uplatnění v legislativě ČR.

 

6. Prezentace a výuka nových CD SYSTEMCONSULTU
Jak se tyto CD a příručky používají při školení řidičů

 

Z našeho kursu si účastník odnese nejen znalosti, ale i příručky a další pomůcky.

 

 

 

Školení uspořádáme ve Vaší firmě i v sobotu.

Cena za školení stejná jako u školení v Pardubicích, podle počtu účastníků i nižší.

 

 

 

=================================

 

 

 

K čemu slouží POMŮCKY PRO ŠKOLENÍ A ZDOKO­NALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

                                                                                          viz  INFO

 

 

 

 

 

 

=================================================

 

 

=================================

 

 

DOPORUČUJEME:

 

 

CVB SOFTCAR Ostrava

Činnosti Ing. Jiřího Březiny pro vedoucí doprav

„INFORMATIKA“  a  „Přehled předpisů“

Přesné a aktuální informace o silniční nákladní dopravě v ČR.

 

 

 

 

Modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy

KSH-Data, s.r.o.

 

 

=================================

 

 

Služba zdarma 

Odpovíme na Váš dotaz z oboru pracovních režimů řidičů a tachografů zaslaný na adresu:   system.consult@tiscali.cz                                                                            

 

 

 

Služba zdarma pro případ postihu řidiče v zahraničí.

Dopravci a firmy se závodovou dopravou:

Pokud budou podklady v němčině, angličtině nebo francouzštině, vyhodnotíme Vaši situaci a doporučíme Vám další postup.

Kontakt 603 336 685