SYSTEMCONSULT

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu

 

 Ing. Ivo Machačka,CSc.

    Bartolomějská 89-9O, CZ-530 02 Pardubice, Czech Republic , IČO 11133767    

● E-mail:   system.consult@tiscali.cz

Tel.  603 336 685,  from abroad / vom Ausland: 00-420-603 336 685

Objednávky: system.consult@tiscali.cz    Kompletní nabídka: www.systemconsult.cz

  

                                                                                                                                           Poslední úprava: 24. 4. 2016

 

Doložení činností řidiče, pokud se řidič vzdálí od vozidla, se podle nařízení 165/2014 od 2. 3. 2015 pro činnosti: jiná práce, pohotovost a přerušení práce/odpočinek provádí:

 - U digitálního tachografu: ručním zadáním do digitálního tachografu (tj. záznamem na kartu řidiče).

 - U analogového tachografu: ručním záznamem na zadní stranu kotouče.

Potvrzení o činnostech slouží jen pro určité případy.

 

Doložení činností řidiče, pokud se řidič vzdálí od vozidla, se podle nařízení 165/2014 od 2. 3. 2015 pro činnosti:
 jiná práce, pohotovost a přerušení práce/odpočinek provádí:

 - U digitálního tachografu: ručním zadáním do digitálního tachografu (tj. záznamem na kartu řidiče).

 - U analogového tachografu: ručním záznamem na zadní stranu kotouče.

Činnosti řidiče za kontrolované období (běžný den a uplynulých 28 dní), které nebyly zaznamenány na kartě řidiče nebo na kotouči, jako:

- volno z důvodu nemoci

- řádná dovolená

- volno nebo odpočinek

- řízení vozidla vyňatého z oblasti působnosti nařízení 561

- jiná práce než řízení vozidla

- pracovní pohotovost atd.   se dokládaly často pomocí potvrzení o činnostech.

Výklad článku 34 odstavce 3 nařízení 165/2014

Jestliže se řidič nachází mimo vozidlo a nemůže obsluhovat tachograf, zaznamená časové úseky jiné práce, pohotovosti, přestávky a denní a týdenní odpočinky ručně, u digitálního tachografu na kartu řidiče, u analogového tachografu na kotouč.

Kontrolní orgány nesmějí požadovat předložení formulářů (potvrzení o činnostech a příp. jiných dokladů) pro doložení výše uvedených činností za dobu, kdy se řidič nezdržoval ve vozidle.

Formulář EU „Potvrzení o činnostech“ se nyní používá především pro ostatní činnosti (tj. jiné než jiné práce, pohotovosti, přestávky a denní a týdenní odpočinky). Tento formulář je potřeba také vystavit u digitálních tachografů starších typů, které umožňovaly zadávat činnosti do tachografu jen do určité doby.

Rakousko. Pokud se řidič vzdálí od vozidla, zaznamená činnosti: jiná práce, pohotovost, přerušení práce a doba odpočinku ručním zadáním do digitálního tachografu nebo ručním záznamem na zadní stranu kotouče (u analogového tachografu). Pro doložení těchto činností nesmí kontrolní orgán požadovat předložení „potvrzení o činnostech“ nebo jiných speciálních formulářů. Řidič zajistí, aby tyto činnosti byly zapsány na kotouč nebo kartu řidiče.

Pro dokumentování dnů, kdy řidič neřídil, např. z důvodu dovolené nebo nemoci, je potřeba použít potvrzení o činnostech.

Německo. Prozatím je povoleno používat potvrzení o činnostech v původním rozsahu. BAG bude i nadále akceptovat, jestliže řidič např. opomene doplnit záznam na kartě řidiče a místo toho s sebou veze potvrzení o činnostech. Nicméně se doporučuje podnikatelům, aby záznamy dob strávených řidičem vně vozidla prováděli řidiči doplněním na kartu řidiče pomocí ručního zadání a u analogového tachografu záznamem na kotouč.

AETR. Pro jízdy podle dohody AETR se nadále používá příslušné potvrzení o činnostech.

Poznámky. Doba, kdy řidič (držitel karty řidiče) řídil vozidlo s analogovým tachografem, se ručně nezadává do digitálního tachografu (tzn. že se nezaznamenává na kartu řidiče).

 

POMŮCKY pro škoLicí

střediska a autoškoly

 

A. Jaké CD a pomůcky pro jaké školení
vám nabízíme

 

B. CD pro přípravu na činnost učitele AŠ nebo lektora ŠS

 

Zavolejte 603 336 685, rádi Vám poradíme.

Prohlubovací školení
 
v oblasti práce osádek a tachografů pro
-
lektory ŠS a AŠ,
- vedoucí doprav a dispečery
- dopravní firmy
- řidiče

Nové tachografové nařízení 165 účinné od 2. března 2015

   Nová příručka

   Nařízení 561, 165 a AETR do kabiny 7. vydání

 

                        viz dále

poradíme ZDARMA při přestupku Řidiče V ČR nebo v CIZINĚ

Pro dopravce, firmy s vlastní dopravou i OSVČ

Kontrola vašeho řidiče v ČR nebo v cizině s výsledkem pokutový výměr, kauce, nebo správní řízení.

Kontrola ve vašem podniku v ČR s výsledkem správní řízení.

Seznamte nás s případem. Navrhneme vám zdarma, jak postupovat s cílem co nejnižší újmy.

Zavolejte, nebo napište email.

DŮLEŽITÉ INFORMACE pro dopravce, řidiče, lektory atd.

viz  INFO

DODATEK k publikaci
Nařízení 561, 165, AETR a české předpisy do kabiny, 7. vydání 2015

TECHNICKÉ INFORMACE
z oblasti práce osádek a tachografů

Tachografové předpisy EU ke stažení

Jaké CD a pomůcky se používají pro jaké školení

atd.

 

 

AUTOMOBILOVÉ SLOVNÍKY

 

 

Slovníky a překlady
pro silniční dopravu a automobilovou techniku

 

 

DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE, kteří se chtějí domluvit anglicky

Česko anglický/ anglicko-český
slovník a dopravní rádce pro řidiče ve Velké Británii

Obsahuje i pravidla silničního provozu Velké Británie

 

 

AKTUALITY

 

PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ  2016

pro lektory školicích středisek,

pro ved. pracovníky firem s vlastní dopravou, dispečery dopravních firem a státní orgány

Hlavní téma: Nařízení 561 a 165 od 2. března 2015.

       Nové pokyny Evropské komise - dopad na práci

       řidičů a používání tachografů

  

PARDUBICE

Místo: Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 28. 4 2016

9.30 – 13.00  hodin

PARDUBICE

Místo: Systemconsult

Bartolomějská 89, Pardubice

Čtvrtek 16. 6. 2016

9.30 – 13.00  hodin

Školení řidičů ve Vašem podniku nebo ve školicím středisku.

Podle Vašich potřeb

 

 

A. NOVÉ INFORMACE

 

I.  Nařízení  EU 165/2014 pro práci osádek a tachografy

     Výrazné změny v tachografových předpisech od roku 2015 a 2016:

     Základní tachografový předpis N 3821 skončil v březnu 2016.
   Užitečné změny v N 561 pro dopravce od března 2015

 

 II. NOVINKY Z EU

  Pokyny Direktorátu pro dopravu EK č. 7 a č. 8 (2015)

    Materiál EK – TRACE:

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách

 

 

III. Nová fakta z oblasti práce osádek

      Interpretace předpisů N 165 a N 561

     Jak používat režim OUT OF SCOPE

     Pracovní doba v dopravě  

     Tachografy – poslední vývoj

     Zpracování případů z praxe – jak mají řidiči a dopravní firmy postupovat

 

III.  Výjimky podle čl. 13 nařízení 561/2006

      Které přepravy spadají pod tuto výjimku

      Konkrétní pravidla jimiž se tyto přepravy řídí

 

B. Odpovědi na dotazy z praxe a konzultace

 Potvrzení o činnostech se již nemusí nepoužívat – ale …

 Jak se žlutým kolečkem  atd.

 

 

ÚČAST NA ŠKOLENÍ JE NUTNO OBJEDNAT předem

emailem na adresu:   system.consult@tiscali.cz    info: 603 336 685

Cena školení Kč 800.  Cena zahrnuje prémie – můžete si sami vybrat 2 příručky z těchto tří:

1.  Anglicko-český slovník. Automobily,silniční vozidla v ceně Kč 270

2.  Česko-anglický slovník. Automobily,motorová vozidla v ceně Kč 200

3.  Česko-anglický a anglicko český slovník a dopravní rádce pro řidiče

  (obsahuje slova a praktické věty ze silničního provozu, odlišnosti pravidel
   silničního  provozu v GB a CZ a dopravní značky v GB)   
      v ceně Kč 250

Zašleme Vám fakturu pro platbu předem.

Po každém školení prodej publikací a CD (i pro neúčastníky školení).

    Komplet všech 10 CD prof. Jergla – stav leden 2015  - Kč 2900

          Akční cena kompletu (Kč 1000) pro dřívější uživatele CD prof. Jergla nebo CD

          Systemconsultu

          Je potřeba přinést potvrzené Obchodní podmínky

.          viz    http://www.systemconsult.cz/obchodnipodminky.doc

 

  

 

 

 

 

  PRÉMIE při nákupu příruček a CD
   SYSTEMCONSULTu a prof. Jergla

Za každých 1000 Kč vynaložených na koupi příruček a/nebo CD můžete získat zdarma jednu z níže uvedených příruček:

1. Anglicko-český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis – OPRAVÁRENSTVÍ

      v ceně Kč 270     Další info a vzorek

2. Česko-anglický slovník. Automobily, motorová vozidla a silniční doprava

     v ceně Kč 200      Další info a vzorek

3. Česko-anglický a anglicko-český slovník na cesty pro řidiče a motoristy

     v ceně Kč 250      Další info a vzorek

4. AETR (poslední platná verze Dohody AETR  pro jízdu do zemí vně EU)

      v ceně Kč 150

5. DOPRAVNÍ ZNAČKY EVROPSKÝCH ZEMÍ (neznámé dopravní značky ve 21 evropských zemích)

      v ceně Kč 150

 

O prémie zákazník požádá v objednávce nebo na místě.

 

 

================================================================

 


 

 

AKTUALITY

Příručka Systemconsultu pro pracovní režimy řidičů,
7. rozšířené vydání
 (rozsah publikace je o 1/3 větší než předchozí vydání)

 

V příručce

„Nařízení 5612006, 165/2014  a AETR do kabiny. 7. rozšířené vydání“.

najdete výklad nového nařízení 165 a jeho použití v praxi včetně změn v nařízení 561.

Příručka představuje kompletní rukověť práce osádek a tachografů.

 

Od 2. března 2015 je účinné nové tachografové nařízení (EU) 165/2014:

- Ruší se a nahrazuje původní nařízení 3821/85, které definovalo analogový a digitální tachograf.

- Zavádí se nový typ záznamového zařízení tzv. „inteligentní tachograf“, který spolupracuje se satelitním systémem.

- Mění se nařízení (ES) 561/2006, které stanovuje pracovní režimy řidičů velkých vozidel (nad 3,5 t nebo nad 9 osob).

 

Rukověť řidiče pro země EU
 a Českou republiku

 

Nařízení 561/2006,
165/
2014, AETR
 
a české předpisy
           do kabiny

 

            7. rozšířené vydání

Tuto příručku využije každý:

- řidič velkého vozidla,

- dopravce,

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy zpracovávající přestupky,

- kontrolní orgán v oblasti pracovních

  režimů řidičů a dodržování pracovní  doby.

 Cena Kč 230/výtisk

Dodatek k publikaci:               viz  INFO

 


 

 

 

DIGITÁLNÍ TACHOGRAF.  

Příručka uživatele

Příručka zaměřená jako učebnice pro řidiče a ostatní uživatele tachografu.

Publikace pro řidiče, učitele autoškol, dopravce, vedoucí doprav a dispečery                       Celkem 125 stran                                                     viz  Popis publikace

 

Kč 220/1ks

MNOŽSTEVNÍ slevy:

5 a více ks       Kč 210

10 a více  ks    Kč 200

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Souhrn prací prof. Jergla:

- Všechny CD jsou aktualizovány pro rok 2015
       (viz objednávka).

- Zcela nový CD UT 456 obsahuje tři CD:

        UT 4 Technické silniční kontroly

        UT 5  Obsluha a bezpečnost práce s jeřáby, pracovními stroji, traktory,

                  zemědělskými stroji a motorovými dopravními vozíky

        UT 6 Obsluha a bezpečnost práce s traktory a zemědělskými stroji

 

CD UT 456    cena Kč 300

 

AKTUALITY

SYSTEMCONSULT

Rukověť lektora školicího střediska, dopravce a řidiče

 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Jak na to

5. vydání

2015

 

 

Příručka pro učitele skupiny C,
pro lektory profesního školení
a pro každého řidiče skupiny C
(obsah odpovídá CD LS).

 

                                           Cena Kč 100

 

 

 

  

SEZNAM VŠECH produktů a ceny

Seznam produktů s cenami                              viz objednavka

další informace o produktech                         viz seznam

 

 

 

 

Formulář objednávky    viz objednavka 

 

Stáhněte si objednávku, vyplňte ji, prosím, a zašlete emailem ve tvaru souboru .xls (nikoliv .xlsx) jako přílohu na adresu    system.consult@tiscali.cz

Při objednávání CD je zapotřebí stáhnout,vyplnit a zaslat rovněž 0bchodní podmínky.

 

 

 

 

Tři nové CD 2014:

 

 

 CD 165. 

Nové tachografové nařízení 165/2014 s výkladem

(nahrazuje N 3821/85 a mění N 561/2006)

                                                                   Cena Kč 300

 

 

 CD W. Vážení vozidel.

Pomůcka lektora školicího střediska a dopravce.              Cena Kč 600

 

 

 CD LS.  Zajištění nákladů

Jak na to

Pomůcka pro výuku řidičů skupiny C a pro školení řidičů

                                                                   Cena Kč 300

 

Publikace pro každého dopravce a každého

- učitele AŠ
- lektora školicího střediska

 

 

NEZASTUPITELNÁ POMŮCKA PRO KAŽDOU AŠ a KAŽDÉHO DOPRAVCE

Ing. Jiří Březina.

PŘEHLED PŘEDPISŮ v silniční nákladní dopravě

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem

 Duben 2014 

Jako příloha: Aktualizace 2015

                                                                        Kč 350

 

 

===============================================

 

 

 

 

Tři nové CD – - podzim 2013.

Tyto CD jsou dále označené 1),  2),  3)

 

 

1)

 

 

 SYSTEMCONSULT

CD 1

Kde to najdu v předpisech?

(Prohledávač zákonů)

 

Pomůcka pro AŠ všech skupin a silniční dopravu

 

CD1 je vytvořen proto, aby si lektor mohl v zákonech/vyhláškách rychle vyhledat učité slovo nebo slovní spojení.

Za tím účelem CD obsahuje obsahy a výtahy textů z celkem 21 zákonů a vyhlášek, které se týkají všech činností autoškol a školicích středisek (viz seznam).
Jsou to ty paragrafy, které jsou potřebné pro práci lektora autoškoly nebo školicího střediska.

CD ukáže buď text paragrafu zákona/vyhlášky (u otázek, které lektor nejčastěji hledá), nebo určí číslo paragrafu zákona, kde zájemce najde úplný text.

Celkem 355 stran A4 zákonů a vyhlášek.

Soubor CD je tvaru PDF.                                                                                  Cena Kč 400

 

Disk CD1 umožňuje snadno hledat v předpisech.
Uživatel zadá hledané slovo nebo slovní spojení a program mu najde, ve kterém zákoně/vyhlášce se toto slovo nachází, ukáže číslo paragrafu a zároveň zobrazí příslušný text.

 

Seznam předpisů zpracovaných v CD1

Všechny předpisy jsou v aktuálním stavu ke dni 1. 9. 2013

Zákon 56/2001  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Vyhláška 341/2002  o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon 111/1994  o silniční dopravě

Vyhláška 478/2000,  kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Zákon 361/2000  o provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška 30/2001,  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška 31/2001  o řidičských průkazech a registru řidičů

Zákon 247/2000  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Vyhláška 167/2002, kterou se provádí zákon o získávání odborné způsobilosti a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zákon 262/2006  Zákoník práce

Nařízení vlády 589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády 168/2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Vyhláška 277/2004  o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zákon 13/1997  o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Vyhláška 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Zákon 185/2001  o odpadech

Vyhláška 374/2008  o přepravě odpadů

Zákon 513/1991  Obchodní zákoník

Zákon 89/2012   Občanský zákoník

Zákon 200/1990  o přestupcích

Vyhláška 522/2006  o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

 

 

 

2)

Právní stav říjen 2014

CD AR navazuje na CD AP - Kurs Práce osádek.

CD pojednává problémy, které vzešly z praxe v posledních ca 2 letech a nejsou v CD AP zpracovány.

CD se prohlíží pomocí programu Acrobat Reader. Obsah CD je možné prohlížet jako knihu (listovat po stránkách), nebo lze pomocí funkce Hledej vyhledat požadovaný termín nebo slovní spojení (elektronické vyhledávání).

Pro práci s CD je k dispozici praktický návod.

Přes 200 stran A4, celkem více než 650 zodpovězených dotazů a problémů.

                                                                                                                                Cena Kč 600

 


 

Ukázka problémů a otázek vysvětlených na disku CD AR

Jakými předpisy se konkrétní přeprava řídí?

Bezpečnostní přestávka a přestávka na jídlo a oddech

Denní pracovní doba – jak se počítá

Doba pohotovosti – kdy není pohotovost pracovní dobou a kdy může být

Doba řízení. Co se do doby řízení počítá

Doprava na vlastní účet / pro vlastní potřeby

Oblasti působnosti předpisů pro práci osádek

Povinnost vybavení tachografem

Pracovní doba řidiče - OSVČ

Pracovní doba řidiče - týdně

Přerušení řízení a využití této doby

Přestávka v řízení

Tachograf není vyžadován

Týdenní doba odpočinku. Jak přesně spočítat dobu zahájení odpočinku?

Týdenní doba odpočinku. Dva v jednom týdnu?

Kdy týdenní doba odpočinku a kdy volno?

Potvrzení o činnostech. Jak se různé činnosti řidiče zařadí do možností 14-19 „potvrzení“. Jak se zaznamenají delší časové úseky?

Detailní obsah publikace CD AR - ZDE

 

 

 

 

3)

CD UT 3                         Prof. J. Jergl CD Řidič a tachografy

Pracujete s analogovým nebo digitálním tachografem?   Co je potřeba vědět. 

Práce s analogovým a digitálním tachografem. Vyhodnocování kotoučů a karet řidiče.

 

Tento CD navazuje na CD3 (Digitální tachograf) Systemconsultu.

 

Prezentace v PowerPointu 102 stran a Příručka v PDF 77 stran.                    300


 

 

   K čemu se použijí DISKY A publikace SYSTEMCONSULTu

      Novinky za posledních 12 měsíců označeny červeně.

 

Pro autoškoly všech skupin: A, B, C, D, E.
Pro dopravní firmy, pro závodovou dopravu

CD 1
Kde to najdu v předpisech

 

Základní paket pro pravidelné školení řidičů

CD VM 1-6

CD LS

CD W

 

Kompletní výbava pro vstupní školení a pro pravidelné školení řidičů

 

CD

Příručky

Základní paket

CD VM 1-6

 

Pravidla práce osádek a tachografy

CD AP, CD AR+AR2,

CD 3,
CD UT3,

CD 165/2014

Nařízení 561 do kabiny 6.vydání,

Digitální tachograf

Vážení vozidel

CD W

 

Zajištění nákladů

CD VM 5

CD LS

Bezpečná přeprava nákladů,

Souprava pro zajištění nákladů,

Zajištění nákladů – Jak na to

Mezinárodní předpisy – pravidla silničního provozu v cizině

CD 4, CD 5/1, CD 5/2

Dopravní značky evropských zemí

 

 

Pro výuku řidičů skupin C, D, C+E a D+E

CD UT1

 

Pro přípravu učitele autoškoly

CD VM4, CD UT2

 


 

 

Stručný přehled CD podle témat

                             Právní stav CD i příruček – září 2014

dodává SYSTEMCONSULT Bartolomějská 89/90, 530 02 Pardubice, T  603 336 685

Mail: system.consult@tiscali.cz  Kompletní nabídka: www.systemconsult.cz

 

CD 1   Systemconsultu: 

Pro učitele všech AŠ – A, B, C, D, E a pro pracovníky doprav

Novinka 2013:

 

 CD 1.  Kde to najdu v předpisech. 

Prohledávač zákonů pro AŠ a silniční dopravu

Umožňuje hledat v předpisech. Zadá se hledané slovo nebo slovní spojení a program najde, ve kterém zákoně/vyhlášce se toto slovo nachází, ukáže číslo paragrafu a zároveň zobrazí příslušný text.

                                                                                      Kč 400

 


 

Tři CD Systemconsultu
pro oblast Práce osádek, prac. režimy řidičů a tachografy:

CD AP, CD AR, CD 3

 

CD AP -  PRÁCE OSÁDEK pro školení řidičů - září 2013

 (Nařízení 561, AETR atd.) · Prezentace v Powerpointu s hlasovým výkladem. Lze ovládat ručně nebo spustit a běží samostatně.  · Kompletní kurs pro vstupní školení a základní kurs pro pravidelné (roční) školení.  · TESTY - kompletní a minimální · Pracovní doba v dopravě, která nepodléhá nařízení 561  · Pravidlo jedné minuty  ·   Využijí všichni, kdo si pořídili CD AP před květnem 2012.                                                              Kč 900

 

 

NOVINKA 213:  CD AR .   PRÁCE OSÁDEK A TACHOGRAFY. · Rukověť lektora školicího střediska.

CD AR navazuje na CD AP „Práce osádek pro školení řidičů“ a zpracovává problémy, které nejsou v CD AP zahrnuty (více než 650 zodpovězených problémů a dotazů).     Soubory PDF.   200 stran A4                      Kč 600

 

 

Paket „Práce osádek kompletCD (AP+ AR)   

včetně  příručky Nařízení 561 do kabiny 6. vyd. (Kč 180).      Celkem Kč 1 400.

     Ušetříte Kč 280  proti nákupu jednotlivých CD a příručky !

 

 

CD 3  DIGITÁLNÍ TACHOGRAF. Příručka uživatele na CD  - září 2012. - Elektronická verze oblíbené knihy,  185 stran  a dále  Principy práce a předpisy EU pro digitální tachograf.   Předpisy EU, které definují digitální tachograf.     Soubory PDF. Samotný CD 3  Kč 280.

CD 3 (280 Kč) + příručka Digitální tachograf (220 Kč)= celkem Kč 400   Ušetříte Kč 100

 

 

Paket „Práce osádek a digitální tachograf

CD (AP+ AR + CD 3) včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny (180 Kč) a  Digitální tachograf (220 Kč).                                   Celkem Kč 1 700. 

   Ušetříte Kč 480 proti nákupu jednotlivých CD a příruček !

 

 

KOMPLET pro výuku a školení práce osádek a tachografů celkem čtyři CD:  CD AP, CD AR, CD 3 a CD UT3.

Jsou potřeba všechny čtyři, jejich obsah na sebe navazuje.

Paket „Práce osádek a tachografy komplet

CD (AP+ AR + CD 3+ CD UT3) včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny (180 Kč) a  Digitální tachograf (220 Kč).    Celkem Kč 1 900.  

  Ušetříte Kč 580 proti nákupu jednotlivých CD a příruček !

 

 

===============================================

Sada CD prof. Jergla pro školení řidičů a učitele AŠ:

      Všechny CD: Prezentace Powerpoint a příručka PDF.   Stav 2014            

 

NOVÁ ŘADA VM  (nahrazuje dřívější disky CD Nx):

CD  VM1

Přeprava nákladů, normy ČSN a EN a mez. předpisy              Kč 300

 

CD  VM2     

Školení řidičů-referentských vozidel a vozidel do 3,5 t          Kč 300

 

CD  VM3       

Školení řidičů vozidel nad 3,5 t                                       Kč 300

 

CD  VM4        

Psychologie řidiče a bezpečnost provozu                    Kč 300

 

CD  VM5    Zajištění nákladu – Bezpečná přeprava nákladů     + příručka „ Bezpečná přeprava nákladů                                            Kč 1 000

 

CD  VM6    Školení řidičů referentských vozidle (do 3,5)
                                                                                                          
    Kč 300

 

 

Paket  VM1-6

Šest CD: VM1, VM2+VM3+VM4 +VM5 + VM6 na jednom CD.  

Ušetříte Kč 600 proti nákupu jednotlivých CD!    

Při prvním nákupu:   Celkem Kč 2 000

Potom snížená aktualizační cena – viz tabulka výše

 

CD č. UT1       Nová verze CD 2013     Prezentace Powerpoint a příručka PDF

Učební texty pro přípravu řidičů "C", "C+E" a "D"                                                Kč 800

 

CD č. UT2       Nová verze CD 2013        Prezentace Powerpoint a příručka PDF  

Okénko do kantorské paměti"  CD pro přípravu učitelů AŠ.         Kč 300

 

NOVINKA 2013:   

 CD CD UT3         Prezentace Powerpoint a příručka PDF    

Řidič a tachografy.                                                                          Kč 300

 

 

===============================================

 

 

NABÍDKA  2015:

 

PAKET „TŘI ZCELA NOVÉ CD      

(CD LS + CD W + CD  165)  

 Celkem Kč 800.  

    Ušetříte Kč 580  proti nákupu jednotlivě.

 

 

 

===============================================

 

Tři CD Systemconsultu pro předmět „Zahraniční předpisy“

 

 

CD 4+příručka:  Neznámé   Dopravní značky evropských zemí .. Vyobrazení a popis celkem 900 dopravních značek neznámých nebo méně známých pro české řidiče. Prezentace v Power Pointu. V ceně je i příručka "Dopravní značky evropských zemí" v ceně Kč 180.           Celkem Kč 400

 

CD 5/1. Jak se jezdí v Evropě - střed

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči České republice.     1. Země:  A, B, CH, D, GB a PL. 2. Omezení rychlostí v Evropě.  Celkem 28 zemí  (ve tvaru PDF).                                                         Kč 300

 

CD 5/2: Jak se jezdí v Evropě – východ.

· Odlišnosti pravidel silničního provozu jiných zemí vůči ČR.

Země: RUS, UA, BY, MD, LT, LV, EST, RO, BG                        Kč 300

 

 

Tři CD: Paket „Jak se jezdí v Evropě“

CD 4 + CD [5/1+5/2])  včetně příručky  Dopravní značky evropských zemí
(v ceně Kč 180).             
Celkem Kč 900.

    Ušetříte Kč 100  proti nákupu jednotlivě.

 

 

Paket Sedm CD: CD 1 + Práce osádek + Dig. tachograf+Jak se jezdí v Evropě  =

CD 1, AP, AR, 3, 4, [5/1+5/2])  včetně příruček: Nařízení 561 do kabiny 6. vydání (180 Kč), Digitální tachograf (220) a  Dopravní značky evropských zemí (150).  Celkem Kč 2 700.

    Ušetříte Kč 970  proti nákupu jednotlivě.

 

 

===============================================

Pro výuku zajištění nákladů:

 

Souprava pro výpočet přivázání nákladu

   

Dodávka zahrnuje:

- Disk Dolezych

- Úhloměr

- Zajišťování nákladů – Základy    (brožura –  5. vydání 2015)

 Cena Kč 295/ks     (a množstevní slevy)          viz seznam

===============================================

Tři publikace vydané jako poslední:

 

Příručka prof. Jergla – Bezpečná přeprava nákladů

Učebnice – jak postupovat při zajištění nákladu pro přepravu

(2 díly, 76 stran).                        Právní stav 2015.

 

 

 

Cena Kč 140,

množstevní slevy:

3ks ... 130 Kč

5 ks    120 Kč

10 a více ks  110 Kč

 

NEZASTUPITELNÁ POMŮCKA PRO

KAŽDOU AŠ a KAŽDÉHO DOPRAVCE

Ing. Jiří Březina.

Nový

PŘEHLED PŘEDPISŮ v silniční nákladní dopravě

Nejúplnější publikace předpisů silniční nákladní dopravy České republiky s výkladem

 

Duben 2014 

 + aktualizace říjen 2015

 

                                           Kč 350

 

 

========= Konec přehledu  ==========

 

 

 

 

CENÍK všech produktů a objednávkový formulář

 

 

 

Objednávkový formulář při pořizovávání CD  (není zapotřebí na publikace, slouží také jako ceník)

 

 

 

POPIS OSTATNÍCH PRODUKTŮ

 

 

 

Obchodní podmínky Systemconsultu

při pořizovávání CD

 

 

 

 

 

 

SEZNAM VŠECH produktů a množstevníé slevy
                                        
                    viz seznam 

 

 

=================================

 PROHLUBOVACÍ ŠKOLENÍ  V KRAJSKÝCH MĚSTECH 

 

 

Prohlubovací školení a výuka práce s novými CD pro: lektory školicích středisek, dopravce, dispečery a vedoucí doprav

(viz výše – na začátku této domovské stránky)

 

 

 

 

 

=================================

 

 

Rozšiřovací školení „NA MÍRU“ pro specialisty

(po konzultaci s Vámi - podle Vašich potřeb)

ve Vaší firmě

 

 

 

 

URČENO:

a) pro řidiče, dopravce a dispečery dopravních firem a vedoucí

    doprav

b) pro lektory školicích středisek a učitele autoškol

c) pro řidiče-dopravce (OSVČ)

d) pro státní orgány

1. PRAVIDLA PRÁCE OsÁDEK.
Pracovní režimy řidičů užitkových automobilů. Zkušenosti z praxe a odpovědi na problémy.

 

2. DIGITÁLNí tachograf  a jak se pracuje s tímto záznamovým zařízením           

 

3. Pracovní doba v silniční dopravě – rozdíly mezi velkými vozidly (nad 3,5 t) a malými vozidly. Jakými předpisy se řídí různá vozidla / různé přepravy

 

4. ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

  Povinnosti řidiče a dopravce při přepravě nákladů. Postupy, jak rychle spočítat správné upevnění nákladu.

 

5. Předpisy EU   a jejich uplatnění v legislativě ČR.

 

6. Prezentace a výuka nových CD SYSTEMCONSULTU
Jak se tyto CD a příručky používají při školení řidičů

 

Z našeho kursu si účastník odnese nejen znalosti, ale i příručky a další pomůcky.

 

 

 

Školení uspořádáme ve Vaší firmě i v sobotu.

Cena za školení stejná jako u školení v Pardubicích, podle počtu účastníků i nižší.

 

 

 

=================================

 

 

 

K čemu slouží POMŮCKY PRO ŠKOLENÍ A ZDOKO­NALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

                                                                                          viz  INFO

 

 

 

 

 

 

=================================================

 

 

=================================

 

 

DOPORUČUJEME:

 

 

CVB SOFTCAR Ostrava

Činnosti Ing. Jiřího Březiny pro vedoucí doprav

„INFORMATIKA“  a  „Přehled předpisů“

Přesné a aktuální informace o silniční nákladní dopravě v ČR.

 

 

 

 

Modulární program pro dopravce, speditéry a autoservisy

KSH-Data, s.r.o.

 

 

=================================

 

 

Služba zdarma 

Odpovíme na Váš dotaz z oboru pracovních režimů řidičů a tachografů zaslaný na adresu:   system.consult@tiscali.cz                                                                            

 

 

 

Služba zdarma pro případ postihu řidiče v zahraničí.

Dopravci a firmy se závodovou dopravou:

Pokud budou podklady v němčině, angličtině nebo francouzštině, vyhodnotíme Vaši situaci a doporučíme Vám další postup.

Kontakt 603 336 685                                                                            

 

 

 

 

 

v

 

Pravidla zacházení s kompaktními disky SYSTEMCONSULT

 

 

POKUD SI PŘEJETE DODAT CD:

Následující obchodní podmínky si, prosím , stáhněte zde a vraťte nám

 je vyplněné a potvrzené zpět naskenované ve tvaru PDF nebo JPG nebo listovní poštou.

 

 

Obchodní podmínky    při dodání CD firmy

Ing. Ivo Machačka, CSc.,  IČO 11133767

(nakladatelství SYSTEMCONSULT)

 

1.Kompaktní disky (CD) poskytované dodavatelem - firmou Ing. Ivo Machačka, CSc. - podléhají autorskému  právu.

 

2. Uživatelem CD může být:

- osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) – firma - identifikace prostřednictvím identifikačního čísla organizace (IČO)

- obchodní společnost – firma - identifikace prostřednictvím IČO

- soukromá soba – identifikace prostřednictvím rodného čísla.

 

2. Uhrazením faktury za CD získává odběratel užívací právo k CD, stává se uživatelem CD. Je-li uživatelem firma, užívá CD pouze v rámci činností své firmy.

 

3. Každý CD je vybaven licenčním číslem. Toto licenční číslo je spojeno s identifikačním číslem organizace (pokud je uživatelem firma), nebo s rodným číslem osoby (pokud je uživatelem soukromá osoba). Dodavatel eviduje licenční čísla CD a jejich uživatele.

 

4. Uživatel má právo pořídit si od každého zakoupeného CD jednu záložní kopii na jednom PC. CD a jeho záložní kopie nesmějí být v provozu současně.

Kromě záložní kopie nelze obsah CD kopírovat nebo rozmnožovat ani v rámci jedné firmy. Disky nelze předávat vně firmy, která zakoupila užívací právo. Rovněž není dovoleno CD předat osobě, která není zaměstnancem firmy. Soukromá osoba, která je uživatelem CD, nesmí CD předat do užívání jiné osobě.

 

5. Firma si zakoupí tolik exemplářů jednoho typu CD, kolik pracovníků firmy (učitelů autoškoly) pracovníků potřebuje současně disk používat, nebo kolik počítačů je současně v provozu. Proto si firmy (autoškoly) podle svých potřeb pořizují od některých disků více exemplářů.  Pro odběr více exemplářů téhož typu CD poskytne dodavatel množstevní slevu.

 

6. Zasláním objednávky potvrzuje objednatel, že jsou mu tyto obchodní podmínky známy a že s nimi souhlasí.

 

7. Vydání obchodních podmínek: Pardubice 14. 4. 2014.

 

Souhlasím s obchodními podmínkami.

Identifikace firmy podle obchodního rejstříku (s.r.o., a.s.) nebo podle registru živnostenských oprávnění (podnikající fyzické osoby).

Datum:

Firma:

Jméno odpovědné osoby (ředitele/jednatele):

Adresa:

IČO:                                          Rodné číslo (u soukromé osoby):

Email:

Telefon:

Podpis odpovědné osoby a razítko:

 

SYSTEMCONSULT EVIDUJE SVÉ ZÁKAZNÍKY A POSKYTNUTÉ CD ELEKTRONICKY.

 

Výše uvedené Obchodní podmínky je zapotřebí vyplnit ve Wordu na PC, vytisknout a podepsat.

Potom je potřeba je podepsané Obchodní podmínky buď zaslat zpět listovní poštou na adresu:

 

Ing. Ivo Machačka

SYSTEMCONSULT

Bartolomějská 89

Pardubice

530 02

 

nebo naskenovat a poslat jako přílohu emailovou poštou na adresu

system.consult@tiscali.cz.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

=======================================================================

 

 

 

Pro naše stávající zákazníky:

 

Navrhujeme Vám, abyste se podívali, jaké verze CD máte.

Na následující adrese zjistíte, jaké jsou současné platné verze CD.

Viz  Kdy je potřeba nový CD

 

Nejste-li si jisti, které naše CD již máte, zavolejte. Dohledáme to v naší evidenci a poradíme, které CD je vhodné si pořídit.

 

 

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu a automobilovou techniku

Publishing house and consultancy for road transporting and automotive technics

Traffic signs in Europe

Verlag und Beratung für Straßenverkehr und Kfz-Technik

Verkehrszeichen in Europa