Popis: E:\SCT-Stranky\STRANKY_SCT\OBALKY-1-Str-publikaci\Obalky-1-Str-jednotlive\CN-NC Radce\CN-NC CA-AC radce-40x55-150.jpg

 

 

Obsah česko-německého slovníku a rádce

 

 

Slovník

 

 

Telefony v tísni   6

 

Na cestě řidiči  pomohou připravené věty z následujících oblastí:

 

Jízda motorovým vozidlem     7

 Dotazy na cestu        10

 Informace o cestě       11

 

Počasí             14

 

Hraniční přechod        16

 Pasová a celní kontrola    17

 

Čerpací stanice a služby     20

 Kde je čerpací stanice?     21

 Tankování, doplnění oleje    21

 Mytí vozu a další služby     22

 

Parkoviště, garáž         22

 Parkování            23

 

Pošta, telefon a další služby   24

 Telefon             25

 Listovní a balíková pošta     26

 Telegram, fax, ost. služby    27

 

Závada, oprava, náhradní díly   27

 Domluvení opravy        43

 Motor a poháněcí soustava    44

 Řízení a brzdy          48

 Kola a pneumatiky        49

 Elektrická zařízení        50

 Ostatní závady         51

 

Dopravní nehoda. Porucha na   silnici            51

Když dojde k nehodě      53

 Vyšetřování nehody       54

 Pomoc na silnici, odtažení     56

 

Zdraví              56

Potřebuji lékaře, kde je   nemocnice?       61

 U lékaře             62

 Lékárna, zdravotní pojištění    64

 

 Policie. Soudní řízení       65

 Silniční kontrola         66

 Krádež, ztráta          67

 

 Pojištění vozidla, nákladu  a osob             67

 Pojistná událost         68

 

  Pozemní veřejná doprava    69

 Jízda vlakem          71

 Jízda autobusem        72

 Jízda metrem, tramvají      73

 

  Taxi               74

 

  Cesta letadlem         75

  Cesta lodí, trajektem      77

 

  Zavazadla            79

 

  Půjčovna automobilů      80

 

  Ubytování, stravování      81

 V hotelu             85

 V restauraci           88

 V kempinku           89

 

  Banka, směnárna        90

 

  Všeobecné informace      92

 Otázky a přání. Jak se  omluvit            93

 Dotazy při cestování       95

 

  Čas a datum           97

 

 

  Technika a provoz automobilů           99

 

  Podnikání s automobily (nákladní doprava, prodej vozidel)  101

 

 

Dopravní rádce

 

 

Pravidla silničního provozu a další zákony pro silniční dopravu ve Velké Británii. Doklady řidiče a vozidla, technická kontrola, technika jízdy,  autoškola, dopravní provoz na  pozemních komunikacích   106

 

 

Dopravní značky a dopravní  zařízení  Velké Británie. Nápisy na dopravních značkách  a tabulích   123

 

 

ANGLICKO-český slovník všech pojmů této příručky  135

 

Dopravní předpisy, dopravní značky a dopravní zařízení  (seznam dopravních značek – anglicky a česky)   197

 

Praktické informace

 Asistence, doklady motoristy,  pohon. hmoty, veřejná doprava,  telefon, svátky aj.    210

 

Nejdůležitější odlišnosti do­pravních předpisů pro  českého řidiče  ve Velké Británii  222

Zastavení a stání

 

Vyobrazení a popis dopravních značek, které se  neužívají v ČR. Křižovatky a způsob jejich projetí

 


 

Obsah česko-anglického slovníku a rádce

 

 

Slovník

 

 

Telefony v tísni          6

 

Na cestě řidiči pomohou připravené věty z následujících oblastí:

 

Jízda motorovým vozidlem     7

 Dotazy na cestu        10

 Informace o cestě       12

 

Počasí             14

 

Hraniční přechod        16

 Pasová a celní kontrola    18

 

Čerpací stanice a služby     20

 Kde je čerpací stanice?     21

 Tankování, doplnění oleje    21

 Mytí vozu a další služby     22

 

Parkoviště, garáž         22

 Parkování            23

 

Pošta, telefon a další služby   24

 Telefon             25

 Listovní a balíková pošta     26

 Telegram, fax, ost. služby    27

 

Závada, oprava, náhradní díly   27

 Domluvení opravy        43

 Motor a poháněcí soustava    44

 Řízení a brzdy          48

 Kola a pneumatiky        49

 Elektrická zařízení        50

 Ostatní závady         51

 

Dopravní nehoda. Porucha na silnici            51

Když dojde k nehodě      53

 Vyšetřování nehody       54

 Pomoc na silnici, odtažení     56

 

Zdraví              56

Potřebuji lékaře, kde je nemocnice?         61

 U lékaře             62

 Lékárna, zdravotní pojištění    64

 

 Policie. Soudní řízení       65

 Silniční kontrola         66

 Krádež, ztráta          67

 

Pojištění vozidla, nákladu  a osob             67

 Pojistná událost         68

 

Pozemní veřejná doprava    69

 Jízda vlakem          71

 Jízda autobusem        72

 Jízda metrem, tramvají      73

 

  Taxi               74

 

  Cesta letadlem         75

  Cesta lodí, trajektem      77

 

  Zavazadla            79

 

  Půjčovna automobilů      80

 

 Ubytování, stravování      81

 V hotelu             85

 V restauraci           88

 V kempinku           89

 

  Banka, směnárna        90

 

  Všeobecné informace      92

 Otázky a přání. Jak se   omluvit            93

 Dotazy při cestování       95

 

  Čas a datum           97

 

  Technika a provoz automobilů           99

 

  Podnikání s automobily (nákladní doprava, prodej vozidel)  101

 

 

Dopravní rádce

 

 

 

Silniční doprava. Pravidla silničního provozu   a další zákony pro silniční dopravu, 

doklady řidiče a vozidla, technická kontrola, technika jízdy,  autoškola, dopravní provoz na  pozemních komunikacích   106

 

K zásadám silničního provozu (praktické věty k silniční dopravě)  121

 

Dopravní značky a dopravní  zařízení  (seznam dopravních značek  UK a ČR)    123

 

Nápisy na dopravních značkách  a tabulích  (česky a anglicky)  129

 

Anglicko-český slovník  všech pojmů této příručky  135

 

 

Dopravní značky a dopravní zařízení  (seznam dopravních značek UK a ČR  -  anglicky a česky)   197

 

 

Praktické informace

 Asistence, doklady motoristy, pohon. hmoty,  trajekty, veřejná doprava,  telefon, svátky v anglosaské oblasti  210

 

  Převodní tabulky

 koňské síly kW

 míle, yardy, stopy, palce km, m, mm

 galony litry

 spotřeba pohonných hmot

 tlak v pneumatikách

 teplota (Fahrenheit   Celsius)

 přehled měrových jednotek   214

 

  Nejdůležitější odlišnosti dopravních předpisů ve Spojeném království vůči pravidlům v ČR a rady pro řidiče zvyklé jezdit vpravo         222

 

  Popis dopravních značek UK, které se neužívají v ČR, a značky, na  něž je vhodné upozornit      237

 

  Vyobrazení dopravních značek UK neužívaných v ČR  242

 

  Nákresy nejdůležitějších typů křižovatek ve Spojeném království. Jak se jede na kruhovém objezdu         245